Home » För föreningar » Krishantering » Coronaviruset

Coronaviruset

Coronavirus

Senast uppdaterat 2022-02-14

Svenska Cheerleadingförbundet följer, i likhet med Riksidrottsförbundet, de rekommendationer och riktlinjer som lämnas från ansvariga myndigheter gällande den pågående pandemin och covid-19.

Den information vi har tillgång till finns samlad på denna sida. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Nedan följer de rekommendationer som gäller för träning och idrottsverksamhet, utifrån nu gällande beslut, förordningar och rekommendationer.

Restriktioner avvecklas
Den 9 februari 2022 avvecklades de allra flesta restriktionerna med anledning av coronaviruset. Det innebär för idrottsrörelsens del att det från den 9 februari inte längre finns några begränsningar för idrottsevenemang exempelvis för maxantal i publik, vaccinationsbevis eller avstånd. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att alla som är sjuka och misstänker att de har covid-19 rekommenderas att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra människor även efter 9 februari.

Vår flik om corona och vad som gäller för cheerleading kommer inte att uppdateras vidare efter den 9 februari, förutsatt att inga restriktioner återinförs eller tillkommer. Viktiga informationskällor

Vid symtom och misstänkt smitta:
Vid sjukdoms- och luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber kontakta sjukvården via 1177. Besök inte någon vårdinrättning, utan kontakta alltid först 1177 Vårdguiden via telefon.

För generella frågor kring coronaviruset, som inte handlar om sjukdomssymptom, ring 113 13. 

Viktigt för alla att tänka på – Tänk på detta för att skydda dig själv och andra! 

  • Vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot smitta. Visa hänsyn till medmänniskor, och särskilt till personer i riskgrupper.
  • Stanna hemma om du är sjuk eller upplever symtom på sjukdom och minst 48 timmar efter att du är helt symtomfri.
  • Tvätta händerna ofta och noga. Använd handsprit som komplement och när inte handtvätt är möjlig.
  • För mer information tag del av Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Riksidrottsförbundets arbete:
Från RF:s sida ges både stöd och råd till oss som specialidrottsförbund (nedan kallat SF).  

  • RF har en särskild arbetsgrupp för stöd och rådgivning till SF. I denna grupp samlas medarbetare från kansliet med specialkompetens inom säkerhetsfrågor, kommunikation och juridik.
  • RF har inrättat en särskild e-postadress: corona@rfsisu.se. Detta är ett sätt att erbjuda en tydlig kanal in för alla frågor från SF, distrikt, idrottsföreningar och allmänheten.
  • RF gör löpande kartläggningar gällande de ekonomiska konsekvenserna på idrottsrörelsen.
  • RF har en fortlöpande dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten, samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ni hittar oss även här!