Home » För föreningar » Krishantering » Höjd terrorhotnivå

Höjd terrorhotnivå

Senast uppdaterat 2023-11-01

I augusti i år höjdes terrorhotnivån från 3 till 4 med anledning av ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige. Bedömningen att hotet kommer att bestå under en längre tid.
 
Den förhöjda terrorhotnivån påverkar även idrotten. Den 1 november 2023 infördes ett väskförbud i samband med offentliga tillställningar.
 
Anmälan om evenemang till polisen 
Enligt Ordningslagen (1993:1617) 3§ behövs tillstånd för att anordna en offentlig tillställning. Vissa tillställningar kräver dock endast att en anmälan görs. Här avses bland annat tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning som offentlig tillställning. Via polisens hemsida finns ytterligare information, anvisningar och blanketter för att kunna upprätta anmälan hos sin lokala polismyndighet. 

Det innebär att till exempel tävlingar och föreningsuppvisningar ska hanteras enligt detta. Polisen avgör och informerar om vilket eventuellt väskförbud som kommer att gälla ert arrangemang – se mer information om nivåer nedan. 
 
Anmälan till polisen sker på polisens hemsida. Länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-tillstallning/sok-tillstand-for-idrottsevenemang/  
 
Anmälan ska göras i så god tid som möjligt. Har ni som förening inte gjort en anmälan för ett arrangemang som sker snart i tid rekommenderar vi att ändå göra en anmälan omgående. 
 
Två nivåer av väskförbud 
Det nya väskförbudet som trädde i kraft 1 november 2023 innefattar två olika nivåer: 
 
1) Totalt väskförbud 
Polisen uppger att totalt väskförbud gäller vid stora idrottsevenemang på arenor, till exempel matcher i de högsta ligorna samt landslagsmatcher och uppvisningar.  
 
För dessa evenemang är det inte tillåtet att ta med väskor alls, med undantag för personer med medicinskt behov. Läkarintyget ska då uppvisas och väskan ska kontrolleras innan besökaren går in. 
 
2) Förbud att ta in större väskor 
Detta gäller vid arrangemang som inte omfattas av nummer 1 och där det inte finns ett behov av att ha ett totalt väskförbud. 
 
För dessa evenemang är det inte tillåtet att ta med väskor större än 40x40x20 cm in på tillställningen. Väskor som är tillåtna ska kontrolleras när besökare går in på tillställningen. 
 
Det kommer också att finnas arrangemang där det inte är aktuellt med något väskförbud eller begränsning av storleken på väskan. Vilka arrangemang detta är måste dock bedömas i varje enskilt fall. Polisen meddelar vad som gäller för varje arrangemang. 

Information finns på polisens hemsida: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/nationell/2023/november/beslut-om-totalt-vaskforbud-pa-idrottsevenemang/  
 
Vill ni lära mer om säkerhet gällande evenemang? 
Riksidrottsförbundet genomför en grundutbildning gällande evenemangssäkerhet den 24–25 november 2023 på Quality Hotel Friends i Stockholm. Utbildningen ger baskunskap om evenemangssäkerhet, tydliggör arrangörens ansvar samt ger verktyg för att erbjuda såväl besökare på idrottsevenemang som utövare, ledare och funktionärer en trygg och säker miljö. 

Anmälan: https://event.trippus.net/Home/Index/AEAKgIOn8Vf6YKuM5lS_ynLqa3ngO0kWPW5chhK4JJOVjGyAgr8b76slXg94WxxU7INMOKANOwfV/AEAKgIM2uX1VM7uXGkwi0TCSaHlvhMNFX9VXOQMJMLct7oTDWzObG2nEbRE0QRBR8aAE7yc5gbcD/swe 
 
Den nya terrorhotnivån gör att vi alla måste förhålla oss till arrangemang och säkerhet på ett nytt sätt. På Svenska Cheerleadingförbundet har vi valt att tillsätta en säkerhetsgrupp, utbilda anställda och göra en översyn av risknivåer. Löpande information samt fler nätverksträffar angående säkerhetsfrågor kommer allteftersom vårt arbete fortskrider.

Ni hittar oss även här!