Home » För föreningar » Övrig info

Övrig info

Rekommendationer för träningstid till föreningar och kommuner


Info skatt & moms – ideell förening

Vet ni vad som gäller för just er som ideell förening när det gäller skatt och moms?

Skatteverket har en egen avdelning just för att hjälpa alla ideella föreningar med frågor kring moms, skatt och kontrolluppgifter.

Vem bär ansvaret i en ideell förening? Det är styrelsemedlemmarna.

En företrädare för föreningen, vanligtvis en styrelseledamot, kan i vissa fall bli betalningsansvarig för föreningens skatter och avgifter. Detta kan förekomma om föreningen inte betalar skatter och avgifter i rätt tid eller om föreningen har lämnat uppgifter som inte är korrekta.

Alla föreningar är skyldiga att skicka in och deklarera för sin verksamhet. För att ni inte ska bli beskattade, alltså behöva betala skatt för er verksamhet, ska ni ändå skicka in uppgift om särskild uppgift till Skatteverket. 

Det går dock att ansöka om befrielse från att lämna särskild uppgift.

Vill ni ansöka om befrielse måste ni ansöka om det. Det gör ni här:

Ansökan om befrielse från att lämna särskild uppgift (SKV 2501)

Tänk på att denna bara är aktuell i fem år och sen måste ni söka om på nytt.

Vad ska man betala skatt för? Det är en bra fråga och det är viktigt att ni som förening har koll så ni inte blir beskattade. En förening kan inte beskattas för att man tex tagit in medlemsavgifter mm. Om förening har en sidoverksamhet som tex en webbshop, ett café eller man tjänar sina pengar på att inventera i butiker ska man vara försiktig så att den summan man tjänar inte överstiger en viss % av det totala intjänade under året.

Här finner ni mer information om vad som gäller.Avtal med SAMI

Vi har som förbund slutit ett avtal med SAMI för alla våra medlemsföreningar. Avtalet i stort har samma villkor som många av er haft via SvGF men med tillägg att ni nu får mixa originalmusik. 

För all redovisning gäller att den insänds till SAMI utan anfordran senast den 31 januari närmast efterföljande år.

SAMI skickar ut information i god tid till medlemsföreningen och redovisning sker via redovisningslänk som erhålls via e-post eller på sami.se/musikredovisning alternativt på pappersblankett.

Vid sen eller utebliven redovisning tar SAMI ut en administrativ avgift om 500 kr exklusive moms till följd av merarbete och extra hanteringskostnader.

Ni hittar avtalet här. 

Ni hittar oss även här!