Home » För föreningar » Sök idrottsmedel » Projektstöd IF

Projektstöd IF

Projektstöd för barn- och ungdomsidrott

Projektstöd inom barn- och ungdomsidrott syftar till att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Under perioden 2022–2023 är det två områden som idrottsföreningar kan söka projektstöd för:

  • Inkludering av underrepresenterade grupper – Inkludera killar
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer – Trygg cheerleading

Via ert RF-SISU distrikt går det att söka för ovannämnda områden, kontakta ert RF-SISU distrikt för mer information.

Idrottsföreningar som tar del av projektstödet, och förbund som fördelar det, ska följa gällande regelverk och riktlinjer för stödet. Regelverk och riktlinjer från RF för projektstöd inom barn-och ungdomsidrott finner ni här.


Stöd inom barn- och ungdomsidrott

Trygg Cheerleading – pågående
Stödets syfte är att ge förutsättningar till förening att arbeta med att skapa, bibehålla samt utveckla trygga miljöer inom cheerleading. Målet är att samtliga ledare (styrelse och tränare) ska ha kunskap om trygg idrott samt vetskap om och att föreningen har en handlingsplan på plats när oönskat i föreningen sker. Målet är även att samtliga medlemmar i föreningen ska veta hur de går tillväga när något upplevs otryggt.

Inkludera killar – pågående
Stödets syfte är att ge förutsättning till förening att aktivt arbeta med att inkludera killar inom vår idrott. 

Utbilda ledare för barn och ungdomar 7-25 år – avslutat
Stödets syfte är att få fler utbildade aktivitetsledare inom barn och ungdomsverksamheten i cheerleading.


Ansöka samt återrapportera idrottsmedel

Se följande dokument Ansöka om idrottsmedel, med exempelansökan för utbilda ledare.pdf som visar hur ni hittar samtliga idrottsmedel från SCF i IdrottOnline samt med en ifylld exempelansökan för stödet Utbilda ledare.

Ansökningar för idrottsmedel görs via Idrottonline under fliken idrottsmedel. Samtliga som vid inloggning får upp fliken Idrottsmedel kan fylla i samt spara en ansökan.

För att skicka in en ansökan krävs att man har någon av följande roller tilldelad i Idrottonline: Ordförande, Kassör eller Idrottmedel firmatecknare.

Även återrapporten görs via idrottonline och samma behörighet behövs som för ansökan.

Instruktioner från RF för hur en ansökan skapas och skickas in hittar ni här, samt för att återrapportera här. En fördjupade manual kring idrottsmedel finner ni här.

När en ansökan är inskickade hittar ni ansökan genom att gå in på idrottonline, välja idrottsmedel i toppmenyn och sen klicka ansökningar i menyn till vänster. Där finner ni all information om er ansökan, kan se när återrapporten ska in samt även se vilken information som efterfrågas i kommande återrapport. 

För frågor kring de projektstöd som går att söka via förbundet vänligen hör av er till oss på scf@cheerleading.se.

Ni hittar oss även här!