Home » För föreningar » Sök idrottsmedel » Projektstöd IF » Inkludera killar fas 2

Inkludera killar fas 2

Status ansökan

Ansökan är stängd. Projektet är avslutat.

Syfte

Stödets syfte är att ge förutsättning till förening att aktivt arbeta med att inkludera killar inom vår idrott. 

Målgrupp

Målgruppen för satsningen ska vara barn och ungdomar 7–25 år, men andra målgrupper deltar i satsningen, dvs både aktivitetsledare, organisationsledare och eventuell övrig målgrupp.

Bidrag kan sökas

Bidrag kan sökas av föreningar som genomfört och avslutat Inkludera killar fas 1. I fas 2 går stödet till att genomföra handlingsplanen som tagits fram under fas 1.

Generell tidsplan

NärAktivitet
September 2023Ansökan öppnar
September – Oktober 2023Stöd fördelas, samt information till förening ges
Oktober – December 2023Genomförande av handlingsplan
Januari 2024 (30 jan)Senaste datum för återrapport

Belopp

Förening ansöker om valfritt belopp, max 15.000kr
Beloppet ska gå till att genomföra framtagna handlingsplanen. Förening avgör dock om hela handlingsplanen kan genomföras eller om vissa aktiviteter väljs ut.

Start- samt slutdatum

Projektet ska avse insatser framåt i tiden och satsningen ska genomföras inom projektperioden. Startdatum bör därmed vara tidigast en vecka efter inskickad ansökan och slutdatum senast den 31 december 2023. OBS! detta innebär att alla aktiviteter ni planerar på att söka medel för måste genomföras under HT 23.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden öppnar måndag den 11 september och sista ansökningsdag 22 oktober. Ansökningarna behandlas löpande. Formulär för återrapportering är tillgängligt i IdrottOnline efter godkänd ansökan. Återrapportering ska ske efter avslutat projekt, men som senast den 30 januari 2024.

Ansökan samt återrapport görs via Idrottonline under fliken Idrottsmedel. För instruktioner kring hur man ansöker vänligen se manualen som är länkad på följande sida.

Krav

  • Inskickad årsrapport för år 2022.
  • Genomfört alla steg i Inkludera killar fas 1
  • Att föreningens eventuella tidigare inskickade ansökningar är behandlade, återrapporterade och i aktuella ärenden återbetalda.
  • Att föreningen bedriver eller har för avsikt att starta barn- och ungdomsverksamhet i cheerleading.
  • Att föreningen är medlemmar i SCF

Ni hittar oss även här!