Home » För föreningar » Sök idrottsmedel » Projektstöd IF » Utbilda ledare för barn och ungdomar 7-25 år

Utbilda ledare för barn och ungdomar 7-25 år

Status ansökan

Ansökan är stängd.

Hur ansöker vi?

Se följande dokument som visar steg för steg hur ansökan görs i Idrottonline samt ett förklarande exempel hur ansökan fylls i.  Ansöka om idrottsmedel, med exempelansökan för utbilda ledare.pdf

Syfte

Stödets syfte är att få fler utbildade aktivitetsledare inom barn och ungdomsverksamheten i cheerleading.

Målgrupp

Målgruppen ska vara aktivitetsledare för barn och ungdomar 7–25 år.

Bidrag kan sökas

Subvention av förbundets tränar- och tekniska utbildningar samt utbildningen Active Cheer.

Flöjande utbildningar som anordnas inom ramen för SCF:s utbildningsstruktur:

 • Ledarutbildning
 • Tränarutbildning
 • Tävlingstränare utbildning
 • Tävlingstränare utveckling utbildning
 • Performance Cheer
 • Voltutbildning
 • Active Cheer

Belopp

500 kr kan sökas i stöd för respektive utbildningsdeltagare per utbildning.

Start- samt slutdatum

Projektet ska avse insatser framåt i tiden och satsningen ska genomföras inom projektperioden. Startdatum bör därmed vara första utbildningstillfället hösten 2023 och slutdatum senast den 26 november 2023.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden öppnar den 1 augusti och sista ansökningsdag är den 27 augusti. Ansökningarna behandlas först efter sista ansökningsdag. Återrapportering ska ske efter avslutat projekt, dvs först efter att utbildningarna varit, men senast den 30 januari 2024.

Vid eventuella återstående medel kommer en andra ansökningsperiod öppna upp vid senare tillfälle.

Ansökan samt återrapport görs via Idrottonline under fliken Idrottsmedel. För instruktioner kring hur man ansöker vänligen se manualen som är länkad på följande sida.

Krav

 • Inskickad årsrapport för år 2022.
 • Att föreningens eventuella tidigare inskickade ansökningar är behandlade, återrapporterade och i aktuella ärenden återbetalda.
 • Att föreningen bedriver eller har för avsikt att starta barn- och ungdomsverksamhet i cheerleading.
 • Att föreningen är medlem i förbundet.

Fördelning

Fördelning av stöd sker utifrån inrapporterat LOK-stöd. OBS! Har föreningen för avsikt att starta upp cheerleading för barn och ungdomar men ännu inte har rapporterat LOK-stöd för cheerleading aktivitet går det att ansöka om projektstödet för att utbilda ledare.

Övrigt

På följande sida finner ni planerade utbildningstillfällen under år 2023, se utbildningskalendern här.

Ni hittar oss även här!