Home » För föreningar » Sök idrottsmedel » Projektstöd IF

Projektstöd IF

Svenska Cheerleadingförbundet har getts förtroende att ännu en stödperiod på två år (2024–2025) dela ut Idrottsmedel till medlemsföreningar. Förtroendet innebär ett ansvar att följa de regler och riktlinjer som fattats av Riksidrottsförbundet.  

Nedan kommer kortfattad information om kommande projektstöd, för att ni som förening ska ha möjlighet att kunna förbereda och planera inför era ansökningar. Mer information om respektive stöd kommer löpande under våren. 
 
Förbundsstyrelsen har beslutat om följande inriktningar för projektstöd IF barn- och ungdomsidrott för stödperioden 2024–2025 

  • Hållbara ledare (utvecklingsstöd för ledare) 
  • Trygga och inkluderande miljöer 
  • Ungdomsdelaktighet 

De två sistnämnda stöden kommer öppna för ansökan i höst och mer detaljerad information om stöden kommer under våren. 
 
Hållbara ledare kommer öppna under våren. Stödets syfte är att främja långsiktig utveckling för både hållbara ledare och förening. I ansökan till stödet ska utvecklingsplan/planer bifogas. Mall för utvecklingsplan kommer publiceras på hemsidan under maj månad med mer detaljerad information.  
 
Nytt från och med denna stödperiod är att vi får möjlighet att fördela projektstöd IF för målgruppen 65+. Satsningen syftar till att skapa förutsättningar för målgruppen att hitta till cheerleadingen och idrottsrörelsen. Detta för att bidra till ökad fysisk aktivitet och sociala sammanhang för 65+ kopplat till idrotten. Projektstöd kommer kunna sökas för att få fler medlemmar i målgruppen in i verksamheten. 

Mer information om ansökan och förberedelser gällande projektstöd IF kommer i samband med information om de olika stöden.  

Ni hittar oss även här!