Home » För föreningar » Sök idrottsmedel » Projektstöd IF 65+

Projektstöd IF 65+

Svenska Cheerleadingförbundet har getts förtroende till en stödperiod på två år (2024–2025) att dela ut Projektstöd IF för målgruppen 65+ till våra medlemsföreningar. Förtroendet innebär ett ansvar att följa de riktlinjer som fattats av Riksidrottsförbundets generalsekreterare och som baseras på det regelverk som Riksidrottsstyrelsen tidigare beslutat om. Dessa gäller för hela idrottsrörelsen i Sverige.

Syfte och mål

Syftet med Projektstöd IF 65+ är att stötta IF att utveckla verksamheten för att förbättra förutsättningarna för 65+ att regelbundet idrotta och delta i andra föreningsaktiviteter.

Arbetet ska ses som ett sätt att förstärka idrottsrörelsens arbete med Strategi 2025 och bedrivas långsiktigt och hållbart. Samarbete med organisationer för äldre uppmuntras.

Projektinfo
Målen med Projektstöd IF 65+ är att öka:

  • Antalet personer, 65+, som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet. 
  • Antalet IF som bedriver idrottsverksamhet för 65+
  • Antalet IF som erbjuder 65+ föreningsarbete och social samvaro.

  Upplägg 2024–2025

Pågår HT 24 – VT 25
– Pompom+ Fas 1

Pågår HT 2025:
– Pompom+ Fas 2

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om varje enskilt projekt

Här finner ni information om anställda och jävsituation vid beslut om projektmedel

Ni hittar oss även här!