Mot Premier fas 2

Vill din förening satsa på att nå elitnivå inom cheerleading? Ska ni till exempel delta med en group stunt på SM-veckan eller ha en stuntgrupp som söker till juniorlandslaget? Då borde ni delta i ”Mot premier fas 2”!

Projektet går ut på att en tränare och en stuntgrupp får förutsättningar för att nå eliten inom cheerleading. Tränaren deltar på tre camps och stuntgruppen på två utav dem. Genom att ansöka om projektet får ni ett ekonomiskt stöd för anmälningsavgiften till camps.

Inbjudan och info: https://cheerleading.se/wp-content/uploads/1Kompetensutvecklingsprogram-1.pdf

Status ansökan

Ansökan är öppen fram till 7 april 2024.

Info om projektet

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för föreningar att kunna ta nästa kliv mot premier. Detta görs genom att projektet ska erbjuda ett kompetensutvecklingsprogram som är en utbildning för tränare som vill elitsatsa. Kompetensutvecklingsprogrammet består av tre tillfällen som är förlagda under vår/höst/vinter 2024. Projektet kommer även ta fram en progressionstrappa som ska fungera som stöd till föreningar i dess utveckling mot elit.

Info om camps

I projektet ingår tre camps i juni, augusti och december 2024. Samtliga tre camps hålls i Kolsva (Köping) där det mixade landslaget och utvecklingslandslaget har sina landslagssamlingar.

Anmälningsavgiften för dessa tre camps är totalt 15 000 kr för tränare+stuntgrupp. Boende och mat ingår i summan. Resa till camps står ni själva för. Se mer om ekonomiskt stöd nedan.

Camp 1 hålls 1-2 juni. Då deltar enbart tränare som är med i projektet (ej stuntgrupper). Under helgen kommer tränarna bland annat att sätta upp mål med föreningens elitsatsning samt få en inblick i utvecklingslandslagets träning.

Camp 2 hålls 24-25 augusti och camp 3 i december (datum ej klart än). Då deltar både tränare och stuntgrupper som är med i projektet. Under dessa två helger kommer det att vara fokus på skillsträning samt föreläsningar om olika delar inom cheerleading, såsom fysträning, kost, mental träning m.m. Fokus ligger på att tränare och stuntgrupper ska lära sig mer om vad som krävs för att nå och bibehålla elitnivå inom cheerleading. Ni kommer att vara i en miljö med andra föreningar som vill satsa precis som er, och ha möjlighet att nätverka och knyta kontakter som hjälper er i er utveckling.

Ekonomiskt stöd

Alla föreningar får minst 10 000 kr i stöd för att delta i projektet (som används till anmälningsavgiften för camps). Utöver det kan extra 5 000 kr sökas, där vi kommer att vikta stödet så att de som har lång resväg beviljas mer för att täcka vissa resekostnader.

Återrapporteringsperiod

Återrapportering ska ske efter avslutat projekt.

Krav

Övergripande krav
• Inskickad årsrapport för år 2023.
• Att föreningens eventuella tidigare inskickade ansökningar är behandlade, återrapporterade och i aktuella ärenden återbetalda. 
• Att föreningen är medlem i förbundet.


Verksamhetskrav:
• I dagsläget ha verksamhet/kompetens minst på level 3-nivå på junior eller senior. (Detta innefattar att man har träningsverksamhet där någon grupp minst utövar level 3-stunt och har grundläggande teknik för att kunna nå högre).
• Ha ett tydligt mål om att nå premier-klassen.  
• Tränaren som anmäler sig ska kunna delta på alla tre camps (fysiskt).
• På två av träffarna behöver ni även kunna ha med er en och samma stuntgrupp.
• Närvara vid ev. nätverksträffar mellan de fysiska träffarna.

 
Urval:
• Deltagande i ”Mot Premier fas 1” kan komma att premieras. Dock väger vi även in andra kriterier beskrivna ovan.

• Vi gör ett urval baserat på kompetens hos sökande tränare för att få en så jämn nivå som möjligt under utbildningen. 

• Vi gör en kvalitativ bedömning på ansökans rimlighet att uppfylla projektets mål.

Generell tidplan

När:Aktivitet:
7 aprilSista ansökningsdag för projektet
1-2 juniCamp 1 i Kolsva (för tränare)
24-25 augustiCamp 2 i Kolsva (för tränare + stuntgrupp) – preliminärt
December 2024Camp 3 i Kolsva (för tränare + stuntgrupp) – preliminärt
Januari 2025Återrapport

Övrigt

Ansökan görs via IdrottOnline under fliken ”Idrottsmedel”. 

Samtliga som vid inloggning i IdrottOnline får upp fliken ”Idrottsmedel” kan fylla i samt spara en ansökan. För att skicka in en ansökan krävs att man har någon av följande roller tilldelad i IdrottOnline: ordförande, kassör eller idrottmedel firmatecknare. Även återrapporten görs via IdrottOnline och samma behörighet behövs som för ansökan. Instruktioner från RF för hur en ansökan skapas i IdrottOnline och skickas in hittar ni här.

Samtliga föreningar som beviljas stöd kommer att få mer information på mejl.

Foto: Niklas Börjesson

Ni hittar oss även här!