Home » För föreningar » Sök idrottsmedel » Återstartstöd » Mot Premier omgång 2

Mot Premier omgång 2

Status ansökan

Ansökan är öppen. Sök senast 5 februari via IdrottOnline under fliken ”Idrottsmedel”.

Samtliga som vid inloggning i Idrottonline får upp filken Idrottsmedel kan fylla i samt spara en ansökan. För att skicka in en ansökan krävs att man har någon av följande roller tilldelad i Idrottonline: Ordförande, Kassör eller Idrottmedel firmatecknare. Även återrapporten görs via idrottonline och samma behörighet behövs som för ansökan.

Info om stödet

Stödets syfte är att ge förutsättning till förening att arbeta med att behålla och återrekrytera äldre utövare som kan sporten och som är framtida ledare. Stödet syftar även till att säkerställa svårersättlig kompetens för att förening ska kunna fortsätta utveckla sina utövare inom föreningen, och nå de mål som varje individ har för sin satsning.

Målet är att förening har tagit fram en handlingsplan utifrån en kartläggning för att i framtiden nå målet att ställa upp i klassen Premier.

Stöd går till genomförandet av projektet genom följande aktiviteter:

  • Delta på samtliga digitala nätverksträffar, totalt tre tillfällen under våren 2023
  • Genomföra en kartläggning
  • Ta fram en handlingsplan för vidare arbete

Belopp

Förening kan ansöka om 15 000 kr för att genomföra projektet.

Start- och slutdatum

Projektet ska avse insatser fram i tiden och satsningen ska genomföras inom projektperioden. Startdatum kan därmed tidigast vara en vecka efter inskickad ansökan och slutdatum senast den 31 maj 2023.

Återrapporteringsperiod

Återrapportering ska ske efter avslutat projekt, senast 30 juni 2023.

Krav

  • Inskickad årsrapport för år 2022.
  • Att föreningens eventuella tidigare inskickade ansökningar är behandlade, återrapporterade och i aktuella ärenden återbetalda. 
  • Att föreningen är medlem i förbundet.​

Generell tidplan

När:Aktivitet:
17 jan-5 feb 2023Ansöka om deltagande i projektet.
10 feb 2023Beslut skickas ut till alla ansökande.
27 feb 2023Nätverksträff 1. Påbörja kartläggning i förening.
28 mars 2023Nätverksträff 2. Analysera kartläggning.
24 maj 2023Nätverksträff 3. Skapa handlingsplan utifrån kartläggning.
30 juni 2023Återrapportering i IdrottOnline.

Övrigt

OBS! Stödet kan endast sökas en gång per förening. Samtliga föreningar som beviljas stödet kommer få mer information på mejl i början av februari, bland annat med datum och tid för samtliga tre nätverksträffar, samt med mallar för kartläggning och handlingsplan. Den första nätverksträffen kommer vara i slutet av februari.

Ni hittar oss även här!