Mot Premier

Fas 1

Ansökan

Ansökan är öppen. Vi öppnar upp för extra sökande fram till och med 24 september.

Sammanfattning

Projektets syfte är att med hjälp av olika verktyg kunna stötta föreningar som vill skapa en ny eller utveckla sin redan befintliga långsiktiga plan mot premier.

Målet är att deltagande förening efter projektets slut ska ha en långsiktig plan framåt för hur man tillsammans med styrelse, tränare, aktiva (och föräldrar) ska kunna ha en hållbar utveckling mot premier-nivå. Planens utsträckning skiljer sig från förening till förening. Det kan handla om en ett-årsplan upp till tio år.

För att ta del av stödet behöver deltagande förening uppfylla följande krav:
– Delta på samtliga nätverksträffar eller samtal (2 st under hösten)
– Genomföra en kartläggning (enligt mall) i sin förening
– Ta fram en handlingsplan (enligt mall) för fortsatt jobb framåt
– Återrapportera i IdrottOnline efter projektperioden

Stödet består av 15 000 kr och ska gå till insatser och satsningar som föreningen kommer fram till behöver göras.

Genom hela projektet kommer man kunna få stöd och hjälp av projektledare/kontaktperson. För alla som genomgått Mot Premier fas 1 kommer under 2024 en fas 2 att planeras.

Info om stödet

Stödets syfte är att ge förutsättning till förening att arbeta med att behålla och återrekrytera äldre utövare som kan sporten och som är framtida ledare. Stödet syftar även till att säkerställa svårersättlig kompetens för att förening ska kunna fortsätta utveckla sina utövare inom föreningen, och nå de mål som varje individ har för sin satsning. Målet är att förening har tagit fram en handlingsplan utifrån en kartläggning för att i framtiden nå målet att ställa upp i klassen Premier. 

Stöd går till genomförandet av projektet genom följande aktiviteter: Delta på samtliga digitala nätverksträffar/samtal, totalt två tillfällen under hösten 2023, genomföra en kartläggning samt ta fram en handlingsplan för vidare arbete. Förening kan ansöka om 15 000 kr för att genomföra projektet. 

OBS! Det finns begränsat antal platser för deltagande föreningar i projektet. Alla sökande garanteras ej en plats.

Belopp

15 000 kr kan ansökas om per förening.

Start samt slutdatum

Startdatum 1 juni 2023 och slutdatum 31 december 2023.

Ansökningsperiod samt återrapporteringsperiod

Öppen till och med 24 september 2023. Ansökningarna behandlas först efter sista ansökningsdag och besked kring ansökan kommer ges efter att anmälan stängt. Återrapportering ska ske efter avslutat projekt senast den 14 januari 2024.

Krav

  • Inskickad årsrapport för år 2022.
  • Att föreningens eventuella tidigare inskickade ansökningar är behandlade, återrapporterade och i aktuella ärenden återbetalda. 
  • Att föreningen är medlem i förbundet.​

Övrigt

Ansökan för stöd görs via Idrottonline under fliken Idrottsmedel. OBS! Förening som idag har ett lag i klassen Premier kan också söka om stödet. 

Samtliga som vid inloggning i Idrottonline får upp fliken Idrottsmedel kan fylla i samt spara en ansökan. För att skicka in en ansökan krävs att man har någon av följande roller tilldelad i Idrottonline: Ordförande, Kassör eller Idrottmedel firmatecknare. Även återrapporten görs via Idrottonline och samma behörighet behövs som för ansökan. Instruktioner från RF för hur en ansökan skapas i Idrottonline och skickas in hittar ni här. En fördjupade manual kring idrottsmedel finner ni här.

Ni hittar oss även här!