Mot Premier

Status ansökan

Ansökan är stängd. Samtliga ansökande föreningar har fått besked i IdrottOnline.

Info om stödet

Stödets syfte är att ge förutsättning till förening att arbeta med att behålla och återrekrytera äldre utövare som kan sporten och som är framtida ledare. Stödet syftar även till att säkerställa svårersättlig kompetens för att förening ska kunna fortsätta utveckla sina utövare inom föreningen, och nå de mål som varje individ har för sin satsning. Målet är att förening har tagit fram en handlingsplan utifrån en kartläggning för att i framtiden nå målet att ställa upp i klassen Premier. 

Stöd går till genomförandet av projektet genom följande aktiviteter: Delta på samtliga digitala nätverksträffar, totalt tre tillfällen under hösten 2022, genomföra en kartläggning samt ta fram en handlingsplan för vidare arbete. Förening kan ansöka om 15 000 kr för att genomföra projektet. 

OBS! Föreningar som beviljas stödet kommer få mer information på mejl under sommaren, bland annat med datum och tid för samtliga tre nätverksträffar, samt med mallar för kartläggning och handlingsplan. Den första nätverksträffen kommer vara i augusti.  

Belopp

15 000 kr kan ansökas om per förening.

Start samt slutdatum

Startdatum 1 augusti 2022 och slutdatum 31 december 2022.

Ansökningsperiod samt återrapporteringsperiod

Öppen från och med onsdag den 18 maj och sista ansökningsdag är den 12 juni 2022. Ansökningarna behandlas först efter sista ansökningsdag och besked kring ansökan kommer ges i början av juli. Återrapportering ska ske efter avslutat projekt, dvs först efter att aktiviteten genomförs, men senast den 30 janari 2023.

Krav

  • Inskickad årsrapport för år 2021.
  • Att föreningens eventuella tidigare inskickade ansökningar är behandlade, återrapporterade och i aktuella ärenden återbetalda. 
  • Att föreningen är medlem i förbundet.​

Övrigt

Ansökan för stöd görs via Idrottonline under fliken Idrottsmedel. OBS! Förening som idag har ett lag i klassen Premier kan också söka om stödet. 

Samtliga som vid inloggning i Idrottonline får upp filken Idrottsmedel kan fylla i samt spara en ansökan. För att skicka in en ansökan krävs att man har någon av följande roller tilldelad i Idrottonline: Ordförande, Kassör eller Idrottmedel firmatecknare. Även återrapporten görs via idrottonline och samma behörighet behövs som för ansökan. Instruktioner från RF för hur en ansökan skapas i Idrottonline och skickas in hittar ni här. En fördjupade manual kring idrottsmedel finner ni här.

Generell tidsplan

När:Aktivitet:
10 juni 2022Ansöka om deltagande i projektet.
30 juni 2022Beslut skickas ut till alla ansökande.
7 sep 2022Nätverksträff 1. Påbörja kartläggning i förening.
18 okt 2022Nätverksträff 2. Analysera kartläggning.
15 dec 2022Nätverksträff 3. Skapa handlingsplan utifrån kartläggning.
30 jan 2023Återrapportering i IdrottOnline. Skicka in ev uppdaterad analys samt handlingsplan.

Ni hittar oss även här!