Projekt Para

Syfte

Stödets syfte är att ge förutsättning till förening att arbeta med att behålla, rekrytera samt utbilda fler tränare och utövare inom paraidrott.

Stödet syftar även till att säkerställa kompetens hos förening så de kan utvecklas inom paraidrott.

Stöd går till genomförande av aktiviteter kopplade till paraidrott.

Förening kan ansöka om upp till 10.000 kr för aktiviteter kopplade till paraidrott, exempelvis, utbildning av ledare, redskapsinköp, anpassning av hall, rekrytering. Stödet kan även sökas för att arbeta för att sänka avgifter för utövare, exempelvis om föreningen behöver se över vilka möjligheter till övriga stöd som finns att söka runt om, eller göra en översyn ekonomiskt hur det ska fungera långsiktigt i ens förening.

 Stödet kan ej sökas för att täcka individkostnader för utövare.


OBS! Föreningar som beviljas stöd kommer få information på mejl under oktober månad.

Målgrupp

Målgruppen för satsningen är föreningar som vill starta, eller vill utveckla sin paraidrott.

Bidrag kan sökas 

Stöd går till genomförande av projektet genom följande aktiviteter:

  • Ansökan med motivering om vad man ska använda pengarna till
  • Återrapportering med information om vad man använde pengarna till, samt på vilket sätt det gynnat utvecklingen av föreningens paraverksamhet.

Generell tidsplan

När: Aktivitet:
September 2023Ansökan öppnar
September – Oktober 2023Stöd fördelas, samt information till förening ges
Januari 2024 (14 jan)Senaste datum återrapport

Belopp

Förening kan ansöka om upp till 10 000 kr. 

Start- samt slutdatum

Projektet ska avse insatser framåt i tiden och satsningen ska vara långsiktig. Slutrapport ska vara inlämnad i IdrottOnline senast 14 januari 2024.  

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden öppnar måndag den 11 september och sista ansökningsdag är söndag den 14 oktober. Ansökningarna behandlas löpande. Formulär för återrapportering är tillgängligt i IdrottOnline efter godkänd ansökan. Återrapportering ska ske efter att pengarna är använda, men som senast den 14 januari 2024.

Ansökan samt återrapport görs via IdrottOnline under fliken Idrottsmedel.

Krav

  • Inskickad årsrapport för år 2022.
  • Att föreningens eventuella tidigare inskickade ansökningar är behandlade, återrapporterade och i aktuella ärenden återbetalda.
  • Att föreningen bedriver eller har för avsikt att starta paraidrott i sin förening.
  • Att föreningen är medlemmar i SCF.

Ni hittar oss även här!