Projekt Para

Syfte
Stödets syfte är att ge förutsättning till förening att arbeta med att behålla, rekrytera samt utbilda fler tränare och utövare inom paraidrott.

Stödet syftar även till att säkerställa kompetens hos förening så de kan utvecklas inom paraidrott.

Stöd går till genomförandet av projektet genom följande aktiviteter:

  • Delta på samtliga digitala nätverksträffar, totalt fyra tillfällen under våren 2023.
  • Genomförandet av en kartläggning samt ta fram en handlingsplan för vidare arbete.

Förening kan ansöka om 10.000 kr för att genomföra projektet.

OBS! Föreningar som beviljas stödet kommer få mer information på mejl under januari månad, där bland datum och tid för samtliga nätverksträffar, samt mallar med kartläggning och handlingsplan. Den första nätverksträffen kommer vara i månadsskiftet januari/februari månad.

Målgrupp
Målgruppen för satsningen är föreningsstyrelse, ledare samt para-utövare.

Bidrag kan sökas
Stöd går till genomförande av projektet genom följande aktiviteter:

  • Deltagande i samtliga digitala nätverksträffar.
  • Genomförande av en kartläggning samt ta fram en handlingsplan.

Generell tidsplan

När:Aktivitet:
Januari 2023Uppstartsnätverksträff
Våren 2023Inspirationsträffar
Kartläggning
Handlingsplan
Juni 2023Slutrapport

OBS!
Samtliga föreningar som beviljas stödet kommer att få mer information på mejl under januari månad 2023. Nätverksträffarna kommer vara digitala på vardagskvällar och vi kommer hålla oss till max 2 h per träff.

Belopp
Förening ansöker om 10 000 kr för att genomföra projektet. 

Start-samt slutdatum
Projektet ska avse insatser framåt i tiden och satsningen ska genomföras inom projektperioden. Startdatum för projektet är 1 januari samt slutdatum 30 juni. Sista dag att leverera slutrapport kommer att vara 30 juni.

Ansökningsperiod
Sista ansökningsdag är söndag den 5 februari. Ansökningarna behandlas löpande.

Formulär för återrapportering är tillgängligt i IdrottOnline efter godkänd ansökan. Återrapportering ska ske efter avslutat projekt, men som senast den 30 juni 2023.

Ansökan samt återrapport görs via IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. För instruktioner kring hur man ansöker vänligen se manualen som är länkad på följande sida.

Krav

  • Inskickad årsrapport för år 2022.
  • Att föreningens eventuella tidigare inskickade ansökningar är behandlade, återrapporterade och i aktuella ärenden återbetalda.
  • Att föreningen bedriver eller har för avsikt att starta paraidrott i sin förening.
  • Att föreningen är medlemmar i SCF.

Ni hittar oss även här!