Home » För föreningar » Sök idrottsmedel » Återstartstöd » Resebidrag RM & SM 2024

Resebidrag RM & SM 2024

Ansökan är stängd och medel är fördelade!

Sista ansökningsdag är måndagen den 25 mars 2024. Besked på ansökningarna ges under vecka 13 2024.

Info om stödet

Stödets syfte är att ge förutsättning till föreningar som har lång resväg till RM & SM 2024 och med det höga kostnader. Vi vill att så många som möjligt ska kunna delta och genom det skapa glädje och energi. 

Ansökningsperiod samt återrapporteringsperiod

Öppen från och med onsdagen den 6 mars och sista ansökningsdag är måndagen den 25 mars 2024. Ansökningarna behandlas först efter sista ansökningsdag och besked kring ansökan kommer ges under vecka 13.

Återrapportering ska ske efter avslutat projekt, dvs först efter att RM & SM 2024 genomförs, men senast den 9 juni 2024. Om stödet inte återrapporteras i tid kommer full återbetalning att krävas.

Krav

  • Föreningen har sin verksamhet förlagd norr om Gävle.
  • Inskickad årsrapport för år 2023.
  • Att föreningens eventuella tidigare inskickade ansökningar är behandlade, återrapporterade och i aktuella ärenden återbetalda. 
  • Att föreningen är medlem i förbundet.​

Fördelning

Stöd kan sökas av föreningar som har sin verksamhet förlagd norr om Gävle. Det går att ansöka om stöd för både boende och resa. En ansökan per lag görs.

Fördelning av stöd kommer ske så samtliga ansökande lag som uppfyller kraven kommer tilldelas stöd.

Parametrar vi tar hänsyn till vid fördelning av stöd är följande:
– Lagets storlek – antal aktiva och reserver (kommer att jämföras mot pensumlistan)
– Avstånd till RM & SM 2024
– Restid till RM & SM 2024
– Uppskattade totala boende och resekostnader för DM 2024
– Uppskattade total boende och resekostnader för RM & SM 2024

Övrigt

Ansökan görs via Idrottonline under fliken Idrottsmedel. 

Samtliga som vid inloggning i Idrottonline får upp fliken Idrottsmedel kan fylla i samt spara en ansökan. För att skicka in en ansökan krävs att man har någon av följande roller tilldelad i Idrottonline: Ordförande, Kassör eller Idrottmedel firmatecknare. Även återrapporten görs via Idrottonline och samma behörighet behövs som för ansökan. Instruktioner från RF för hur en ansökan skapas i Idrottonline och skickas in hittar ni här.

Ni hittar oss även här!