Home » För föreningar » Träna cheerleading » Äldre 65 år+

Äldre 65 år+

Cheerleading för äldre riktar sig till personer i ålder 65 år och äldre.

Svenska Cheerleadingförbundets arbete går ut på att finnas som stöd och hjälpa föreningar att kunna starta grupper som riktar sig till målgruppen.

I dagsläget erbjuder följande föreningar cheerleading för målgruppen:

  • Fredagsfys Sverige i Haninge, Stockholm
  • Kolsva IF gymnastiksektion- Kolsva
  • Julle United Dansförening i Hudiksvall
  • Haninge Cheer Elite i Haninge, Stockholm

För dig som vill veta mer har SCF har en Facebookgrupp som heter SCF- Cheerleading för äldre.

Hjälp och vägledning i hur ni enklast kan starta verksamhet för äldre i er förening: Lathund Idrott för äldre.

Ni hittar oss även här!