Home » För föreningar » Utmärkelser

Utmärkelser

Svenska Cheerleadingförbundet vill visa uppskattning till personer och organisationer som bidragit till cheerleadingens utveckling i Sverige. Därför delar vi ut ett antal olika utmärkelser till organisationer och personer.

Nominering till utmärkelser ska vara inne senast 3 mars för utdelning i maj, och senast 31 juli för utdelning i oktober.


Föreningar

Svenska Cheerleadingförbundets diplom
Kan tilldelas föreningar som bedrivit cheerleadingverksamhet i 10 år.


Ledare

Svenska Cheerleadingförbundets diplom
Kan tilldelas personer som varit ledare i 10 år.

Svenska Cheerleadingförbundets kavajnål
Kan tilldelas personer som varit ledare i 15 år.


Förtroendevalda

Svenska Cheerleadingförbundets kavajnål
Kan tilldelas personer som varit aktiva i föreningsstyrelse eller i förbundet i 15 år.


Organisationer utanför SCF

Svenska Cheerleadingförbundets diplom
Kan tilldelas organisationer utanför SCF som gjort stora insatser för cheerleading i Sverige. Som exempel kan nämnas kommuner, riksorganisationer och dylikt.

Ni hittar oss även här!