Home » Förbundet » Kontakta oss

Kontakta oss

Kansliet

Svenska Cheerleadingförbundet
Östra Hamngatan 52
411 09 Göteborg

E-postscf@cheerleading.se
Plusgiro: 6012363-5
Organisations nr: 802404-5869
Telefon: 08-5000 23 70
Telefontider: mån-tors 10-15
Svarar vi inte under dessa tider kan vi vara upptagna i telefon eller möte.

Vill du komma i kontakt med vår personal så hittar du alla kontaktuppgifterna här.

Övriga kontakter

Förbundsstyrelsen
fs@cheerleading.se – Övergripande frågor av strategiskt art kring förbundet

Tävlingskommittén
tk@cheerleading.se – Frågor kring tävlingsverksamhet
dm@cheerleading.se – Frågor gällande Distriktsmästerskapen
rmsm@cheerleading.se – Frågor gällande RM/SM

Utbildningskommittén
uk@cheerleading.se – Alla frågor gällande utbildningar som SCF erbjuder

Landslagsutskottet
lu@cheerleading.se – Alla frågor gällande våra landslag

Internationella utskottet
iu@cheerleading.se – Alla frågor som berör internationella frågor kring cheerleading (ej tävlingsfrågor) 

Juridiska nämnden
juridisknamnd@cheerleading.se

Valberedning
valberedning@cheerleading.se – Alla frågor som berör val av ledamöter till SCFs styrelse 

Press
press@cheerleading.se – Alla frågor gällande nyheter, ackreditering och pressmeddelanden

Antidoping
antidoping@cheerleading.se – Alla frågor kring antidoping

Ni hittar oss även här!