Home » Förbundet » Kontakta oss

Kontakta oss

Kansliet

Svenska Cheerleadingförbundet
Östra Hamngatan 52
411 09 Göteborg

E-postscf@cheerleading.se
Plusgiro: 6012363-5
Organisationsnummer: 802404-5869
Telefon: 08-5000 23 70
Telefontider: måndag-torsdag kl. 10-15
Svarar vi inte under dessa tider kan vi vara upptagna i telefon eller möte.

Vill du komma i kontakt med vår personal så hittar du alla kontaktuppgifterna här.

Övriga kontakter

Förbundsstyrelsen
fs@cheerleading.se – övergripande frågor av strategiskt art kring förbundet

Tävlingskommittén
tk@cheerleading.se – frågor kring tävlingsverksamhet
dm@cheerleading.se – frågor gällande DM
rmsm@cheerleading.se – frågor gällande RM/SM

Utbildningskommittén
uk@cheerleading.se – alla frågor gällande utbildningar som SCF erbjuder

Landslagskommittén
lu@cheerleading.se – frågor gällande landslag

Internationella utskottet
iu@cheerleading.se – internationella frågor kring cheerleading (ej tävlingsfrågor) 

Juridiska nämnden
juridisknamnd@cheerleading.se

Valberedning
valberedning@cheerleading.se – frågor som berör val av ledamöter till SCF:s styrelse 

Press
press@cheerleading.se – frågor gällande nyheter, ackreditering och pressmeddelanden

Antidoping
antidoping@cheerleading.se – frågor kring antidoping

Ni hittar oss även här!