Home » Förbundet » Om Svensk Cheerleading

Om Svensk Cheerleading

Svenska Cheerleadingförbundet (SCF) är det idrottsförbund som samordnar svensk cheerleading på nationell nivå.

Svenska Cheerleadingförbundet, har till ändamål att främja och administrera idrotten cheerleading i Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med svensk idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund enligt Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar, samt att företräda cheerleading internationellt.

Förbundet vill verka för att så många som möjligt bereds möjlighet att deltaga aktivt inom idrotten cheerleading.

Förbundet är en politiskt och religiöst oberoende allmännyttig ideell organisation, som aktivt ska arbeta mot doping, matchfixing (otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet), osund ekonomi och annat fusk samt mot alla former av diskriminering, mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Svenska Cheerleadingförbundet är anslutet till följande organisationer:

Nationellt

Internationellt

Vår historia

Kort bakgrund om förbundet

Cheerleading kom till Sverige i mitten på 80-talet och 1989 arrangerades Sveriges första nationella mästerskap i Cheerleading. Svenska Cheerleadingförbundet (SCF) bildades den 11 juni 1995. Innan dess bedrevs cheerleading som en del av Svenska Amerikanska Fotbollförbundets verksamhet. SCF är medlemmar i RF sedan 26 maj 2019, och i SOK som recognized förbund sedan 26 april 2022.  

Nuläge – internationellt och i Sverige

Cheerleading är en starkt växande sport i Europa och övriga världen. SCF har idag dryga 18 000 utövare i 57 föreningar. 

SCF är medlem i International Cheer Union (ICU) som är ett internationellt förbund med 117 medlemsländer som verkar för globalt samarbete och utveckling av sporten samt årligen arrangerar VM. På europisk nivå är SCF medlem i European Cheer Union (ECU) som årligen arrangerar EM. SCF har även ett nära samarbete med övriga nordiska länder inom bl a utbildningsinsatser.
Vår internationellt gemensamma ambition är att verka för idrottens utveckling och sportens erkännande med OS-deltagande som yttersta mål. Den 31 maj 2013 i Sankt Petersburg antogs ICU som medlem av SportAccord, och 20 juli 2021 gav IOK ett permanent erkännande efter att ha erkänt idrotten cheerleading provisoriskt redan 24 juni 2016.

Cheerleading har i rask takt fått stora internationella erkännanden med bla ett provisoriskt medlemskap i IOK.  Vi är glada för alla dessa medlemskap och övriga bevis på hur förståelse om Cheerleading både som idrott och som ren tävlingsform växer globalt.

European Cheer Union

SCF är sedan 1 januari 2012 medlemmar i European Cheer Union, ECU.

ECU är formellt knutna till ICU och ICUs årsmöte, april 2011, antog ECU som sitt officiella europeiska organ. ECU anordnar årligen EM i Cheerleading till vilket varje medlemsland har rätt att skicka starter. Det regelsystem som antagits av ECU är baserat på ICUs regler.

2018 redovisar ECU 38 medlemmar och 3 inkommande ansökningar för medlemskap. Nytt intranät ska användas för alla ECU medlemmar, här ska man kunna komma i kontakt med andra förbund men även lägga upp kommande tävlingar. ECU vill göra European Cheerleading Leauge ännu större och uppmanar alla att anmäla sina öppna event för att uppnå detta.

International Cheer Union

ICU är ett internationellt förbund med säte i USA som har till uppgift att ena nationella förbund runt om i världen. Deras främsta syfte är att främja cheerleading som sport samt att ena sporten globalt. De arbetar även för att cheerleading ska bli en olympisk gren.

ICUs strategiska mål:

  • ICU shall assist to build the sport
  • We shall pursuit IOC recognition
  • We shall have a large high profile world championship in order to promote the sport
  • We shall have a sound financial platform.

Sedan den 31 maj 2013 är ICU accepterad som medlem i SportAccord. SportAccord är en paraplyorganisation som har över 100 internationella idrottsförbund som medlemmar. Medlemskapet i SportAccord innebär att ICU betraktas som den officiella internationella organisationen för cheerleading och är ett steg på vägen mot att göra sporten till en OS-gren. Detta officiella erkännande av ICU, och i och med det sporten Cheerleading, är en viktig milstolpe för att ge Cheerleading en självklart status som såväl idrott som sport. Sedan samma tillfälle har ICU varit medlem i Alliance of Independet Members of Sports (AIMS) vilken är en paraplyorganisation för 23 internationella idrottsförbund som tillhör SportAccord.

Den 6 december 2016 är en historiskdag i cheerleadingvärlden då Internationella Olympiska Kommittén (IOK) gav det internationella cheerleadingförbund ICU ännu ett erkännande. ICU fick ett erkännande vilket innebär att man nu under en treårs period kommer att kunna söka medlem för utveckling av sporten för att kunna bli invalda som en OS sport framöver. Tillsammans med Thaiboxningsförbundet var ICU det ända förbund som detta år fick detta erkännande.

I april 2016 tecknades en avsiktsförklaring mellan IOK och AIMS som gav de berörda sporterna inom AIMS rätt att ingå i den olympiska rörelsen. Undertecknandet är ett internationellt erkännande av Cheerleading som en egen idrott  och det på den högsta nivån inom sport och idrott.

Vi vill öka vårt internationella nätverk och en del i detta är att öka utbytet av domare. Det behöver vi som förbund arbeta aktivt med.

International All Star Federation

IASF, International All Star Federation, är en internationell organisation som har bildats ur USASF, United States All Star Federation, för att internationellt utveckla All star Cheerleading. Syftet med vårt medlemskap är att komplettera medlemskap i övriga internationella organ och ge fler föreningar och lag möjlighet att tävla på en internationell nivå.

IASF anordnar klubb-VM där medlemsorganisationerna har rätt att ge ett visst antal lag en kvalplats beroende på hur lagen placerar sig på medlemsorganisationens tävlingar. I Sverige är det genom våra officiella mästerskap som man kvalar till Klubb-VM året efter. Klubb-VM arrangeras i samband med VM.

Ni hittar oss även här!