Home » Förbundet » Organisation

Organisation

Svenska Cheerleadingförbundet (SCF) är det idrottsförbund som samordnar svensk cheerleading på nationell nivå.

Svenska Cheerleadingförbundet (SCF), har till ändamål att främja och administrera idrotten cheerleading i Sverige på sådant sätt att den står i överensstämmelse med svensk idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund enligt Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar, samt att företräda cheerleading internationellt.

SCF vill verka för att så många som möjligt bereds möjlighet att deltaga aktivt inom
idrotten cheerleading.

Förbundet består av de ideella föreningar som erhållit medlemskap i förbundet.

Förbundet och dess olika organ samt förtroendevalda, ledare och funktionärer ska i tillämpliga delar följa nämnda organisationers stadgar, reglementen och övriga bestämmelser samt fattade beslut, som utgör en integrerad del av förbundets regelverk.

Organisationsskiss

Ni hittar oss även här!