Home » Förbundet » Organisation » Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen

Svenska Cheerleadingförbundets förbundsstyrelse arbetar ideellt med svensk cheerleading. Ordförande uppbär sedan årsmötets beslut 2023 ett arvode på ett halvt basbelopp. Vill du komma i kontakt med styrelsen? Mejla fs@cheerleading.se

Ordförande
Anders Bruhn

ordforande@cheerleading.se

Vice ordförande
Bianca Fagerström
bianca.fagerstrom@cheerleading.se

Ledamot
Thomas Cannermo

thomas.cannermo@cheerleading.se 

Ledamot
Camilla Kanndén
camilla.kannden@cheerleading.se

Ledamot
Yvonne Ingemansson
yvonne.ingemansson@cheerleading.se

Ledamot
Lotta Eckerud
lotta.eckerud@cheerleading.se

Ledamot
Linus Idermark

linus.idermark@cheerleading.se

Ledamot
Christina Lindberg Johansson
christina.lindberg@cheerleading.se

Ledamot
Joel Laguna

joel.laguna@cheerleading.se

Ni hittar oss även här!