Förbundsstyrelsen


Ordförande

Anders Bruhn – Stockholm

E-post: ordforande(a)cheerleading.se

Vice Ordförande
Bianca Fagerström
E-post: bianca.fagerstrom (a)cheerleading.se

Ledamot

Daniel Lindgren
E-post: daniel.lindgren(a)cheerleading.se 

Ledamot
Katrin Chieux – Stockholm
E-post: katrin.chieux(a)cheerleading.se

Ledamot

Yvonne Ingemansson – Köping

E-post: yvonne.ingemansson(a)cheerleading.se

Ledamot
Lotta Eckerud
E-post: lotta.eckerud(a)cheerleading.se

Ledamot

Linus Idermark

E-post: linus.idermark(a)cheerleading.se

Ledamot

Christina Lindberg Johansson

E-post: christina.lindberg(a)cheerleading.se

Ledamot

Ruben Schultz – Värnamo

E-post: ruben.schultz(a)cheerleading.se