Home » Förbundet » Organisation » Juridisk nämnd

Juridisk nämnd

Svenska Cheerleadingförbundets Juridiska Nämnd

Den juridiska nämnden har till uppgift att besluta i så kallade bestraffningsärenden,
det vill säga ärenden som hör till Kapitel 14 i Riksidrottsförbundets stadgar (länk).

Nämnden består av ledamöter med juridisk kompetens samt kompetens inom cheerleading.

Information och blanketter

Anmälan till juridiska nämnden sker till juridisknamnd@cheerleading.se

Eventuella överklaganden sker till Riksidrottsnämnden (RIN).

Den juridiska nämnden består av:

Anna Sandström
Emilia Landö
Martin Asserfors
Lisa Thunvall
Lina Modig

Önskar du stöd eller hjälp att anmäla till juridiska nämnden? 

Juridiska nämnden hanterar endast de ärenden som inkommer genom anmälan. Om du önskar stöd, hjälp att anmäla till jurdiska nämden eller har frågor kan du istället höra av dig till Mina Perisa som arbetar med föreningsstöd hos förbundet, kontaktuppgifter finner du här, som hjälper dig! 

Ni hittar oss även här!