Home » Förbundet » Organisation » Juridisk nämnd

Juridisk nämnd

Den juridiska nämnden har till uppgift att besluta i så kallade bestraffningsärenden,
det vill säga ärenden som hör till 14. kap i Riksidrottsförbundets stadgar.

Juridiska nämnden består av ledamöter med juridisk kompetens samt kompetens inom cheerleading.

Information och blanketter

Anmälan till juridiska nämnden sker till juridisknamnd@cheerleading.se

Eventuella överklaganden sker till Riksidrottsnämnden (RIN).

Den juridiska nämnden består av:

  • Anna Sandström
  • Anna Westberg
  • Emilia Landö
  • Lina Modig
  • Lisa Thunvall
  • Martin Asserfors

Önskar du stöd eller hjälp att anmäla till juridiska nämnden? 

Juridiska nämnden hanterar endast de ärenden som inkommer genom anmälan. Om du önskar stöd, hjälp att anmäla till juridiska nämnden eller har frågor kan du istället höra av dig till Mina Perisa som arbetar som barn- och ungdomsansvarig på förbundet. Kontaktuppgifter finner du här.

Ni hittar oss även här!