Home » Förbundet » Organisation » Personal

Personal

Katarina Eriksson
Generalsekreterare

Arbetsdagar: måndag-fredag
Telefon: 079-304 16 82
gs@cheerleading.se

Elin Axelsson
Utvecklingschef

Arbetsdagar: föräldraledig
Telefon: 076-308 43 98
elin.axelsson@cheerleading.se

Sofie Lewerentz
Stabschef
Arbetsdagar: måndag, tisdag, torsdag
Telefon: 076-318 09 47
sofie.lewerentz@cheerleading.se

Hanna Delin
Ekonomi & förbundskoordinator
Arbetsdagar: måndag-torsdag
Telefon: 073-503 89 86
hanna.delin@cheerleading.se

Ida-Maria Lehto
Kommunikatör
Arbetsdagar: måndag-fredag
Telefon: 070-716 46 90
ida-maria.lehto@cheerleading.se

Johanna Carlén
Utbildningsansvarig

Arbetsdagar: måndag-fredag
Telefon: 076-312 04 10
johanna.carlen@cheerleading.se

Josephine Nyman Richt
Rörelse i skolan & instruktör NIU
Arbetsdagar: måndag-fredag
Telefon: 070-297 54 66
josephine.nymanricht@cheerleading.se

Sofia B Karlsson
Projektledare Trygg idrott
Arbetsdagar:
Telefon: –
sofia.bkarlsson@cheerleading.se

Ina Tiittula
Tävlingskoordinator

Mina Perisa
Barn- och ungdomsansvarig

Arbetsdagar: måndag-fredag
Telefon: 070-297 58 62
mina.perisa@cheerleading.se


Karolina Olovsson
Förbundskapten & elitansvarig

Arbetsdagar: onsdag, fredag
Telefon: 073-969 19 23
karolina.olovsson@cheerleading.se

Kia Wulff
Föreningskonsulent & Cheerleading för personer med funktionsnedsättning

Arbetsdagar: måndag-fredag
Telefon: 073-088 16 28
kia.wulff@cheerleading.se

Julia Alsing
Administrativt stöd TK

Arbetsdagar: tisdag, torsdag
Telefon: –
julia.alsing@cheerleading.se

Sofie Landén
Föreningskonsulent & domarutveckling

Arbetsdagar: måndag-fredag
Telefon: 070-297 56 27
sofie.landen@cheerleading.se


Emma Johansson
Kanslist

Arbetsdagar: måndag, onsdag, torsdag
Telefon: 073-520 71 83
emma.johansson@cheerleading.se

Maja Kirchhoff
Instruktör NIU
Arbetsdagar: tisdag, onsdag, fredag
Telefon:
maja.kirchhoff@cheerleading.se


Tjänstledig / Föräldraledig

Josephine Kalmlund
Kommunikation & marknad
Arbetsdagar: föräldraledig
Telefon: 070-297 54 66
josephine.kalmlund@cheerleading.se

Elin Axelsson
Utvecklingschef

Arbetsdagar: föräldraledig
Telefon: 076-308 43 98
elin.axelsson@cheerleading.se

Ni hittar oss även här!