Home » Förbundet » Organisation » Utskott/kommittéer » Bedömningskommittén

Bedömningskommittén

Bedömningskommittén (BK) är förbundsstyrelsens organ i de frågor som rör domare och bedömning. Bedömningskommitténs (BK) syfte är att säkerställa att svensk bedömning bidrar till att utveckla svensk cheerleading på ett säkert sätt och i enlighet med SCFs strategi. BK ska även säkerställa att svensk bedömning går i linje med riktlinjer för internationell bedömning. Därutöver ska BK arbeta för vidareutveckling och resursförsörjning av SCFs domarkår.

Kontakt

För allmänna frågor till BK, använd följande mailadress: domare@cheerleading.se

Ni hittar oss även här!