Home » Förbundet » Organisation » Utskott/kommittéer » Internationella utskottet

Internationella utskottet

Internationella utskottet är det organ inom Svenska Cheerleadingförbundet som arbetar med internationella frågor av politisk och operativ karaktär. Det handlar om Sveriges plats på den internationella arenan i form av närvaro, internationell tillhörighet och deltagande. IU arbetar strategiskt med utvecklingen av sporten Cheerleading i Sverige, Europa och världen.

Kontakt

Du som har frågor till IU kan antingen kontakta någon av de ledamöter som sitter med i utskottet, eller så skickar du ett meddelande på följande mailadress: iu@cheerleading.se

Medlemmar i IU väljs in efter meriterande arbete och kontakter på internationell nivå.

Ordförande – Katrin Chieux
Ledamot – Christina Jarlegren
Ledamot – Jennica Fröjd
Ledamot – Bianca Fagerström

Cheerleading har i rask takt fått stora internationella erkännanden med bla ett provisoriskt medlemskap i IOK.  Vi är glada för alla dessa medlemskap och övriga bevis på hur förståelse om Cheerleading både som idrott och som ren tävlingsform växer globalt.

2013-06-04 LE from VGD to ICU Re New Membership

2014 ICU – SportAccord Letter

2016-12-06 – PT to ICU President_IOCrecognition .docx

20170215_Letter to ICU – Membership

Cheerleading – Inclusion in the FISU World University Championships programmeAnsvarsområden

  • Arbeta med det internationella perspektivet av förbundsstyrelsens beslutsunderlag
  • Vara kontaktperson för, samt förhandla om, bland annat avtal, stadgar samt tävlingsregler i de internationella förbund vi är medlemmar i
  • Representera Svenska Cheerleadingförbundet (SCF) vid internationella mästerskap och årsmöten
  • Ta emot och skicka ut information om internationella tävlingar och utbildningar
  • Samordna Sveriges deltagande vid internationella mästerskap
  • Granska inbjudningar till internationella event och vidarebefordra dem till medlemsföreningarna
  • Vara remissinstans till tävlingskommittén för sanktioner och internationell påverkan
  • Aktivt arbeta för ett nordiskt samarbete

Ni hittar oss även här!