Home » Förbundet » Organisation » Utskott/kommittéer » Internationella utskottet

Internationella utskottet

Internationella utskottet (IU) är det organ inom Svenska Cheerleadingförbundet som arbetar med internationella frågor av politisk och operativ karaktär. Det handlar om Sveriges plats på den internationella arenan i form av närvaro, internationell tillhörighet och deltagande. IU arbetar strategiskt med utvecklingen av sporten cheerleading i Sverige, Europa och världen.

Kontakt
Du som har frågor till IU kan antingen kontakta någon av de ledamöter som sitter med i utskottet eller till mejladressen: iu@cheerleading.se

Medlemmar
Medlemmar i IU väljs in efter meriterande arbete och kontakter på internationell nivå.

Ordförande – Katrin Chieux
Ledamot – Christina Jarlegren
Ledamot – Jennica Fröjd
Ledamot – Bianca Fagerström

Cheerleading har i rask takt fått stora internationella erkännanden med bland annat ett provisoriskt medlemskap i IOK. Vi är glada för alla dessa medlemskap och övriga bevis på hur förståelse om cheerleading både som idrott och som ren tävlingsform växer globalt.

Arbetsområden

  • Arbeta med det internationella perspektivet av förbundsstyrelsens beslutsunderlag
  • Vara kontaktperson för, samt förhandla om, bland annat avtal, stadgar samt tävlingsregler i de internationella förbund vi är medlemmar i
  • Representera Svenska Cheerleadingförbundet (SCF) vid internationella mästerskap och årsmöten
  • Ta emot och skicka ut information om internationella tävlingar och utbildningar
  • Samordna Sveriges deltagande vid internationella mästerskap
  • Granska inbjudningar till internationella event och vidarebefordra dem till medlemsföreningarna
  • Vara remissinstans till tävlingskommittén för sanktioner och internationell påverkan
  • Aktivt arbeta för ett nordiskt samarbete

Ni hittar oss även här!