Home » Förbundet » Organisation » Utskott/kommittéer » Tävlingskommittén

Tävlingskommittén

Allmän Information

Tävlingskommittén (TK) är SCF:s beslutande och verkställande organ i de frågor som särskilt rör tävlingar. TK har som uppgift att utse arrangör för SCF:s mästerskapstävlingar, samt att ta fram regler och bestämmelser för de svenska tävlingarna.

TK behandlar även sanktionsansökningar för medlemsföreningar vid utlandsresa (tränings-, uppvisnings- eller tävlingsresa). TK tar också emot dispensansökningar inför SCF:s mästerskapstävlingar, behandlar andra tävlingsansökningar samt godkänner domare och spotters till nationella och internationella tävlingar.

Kontakt

För allmänna frågor till TK, använd följande mailadress: tk@cheerleading.se

Tycker du att frågor och arbete kring tävlingskommitté är roligt och något du skulle vilja hjälpa till och utveckla och arbeta med utefter de riktlinjer som finns uppsatta för varje kommitté? Fyll i detta formulär. 

Övriga kontaktvägar till TK:

 • arrangemang@cheerleading.se – Frågor kring DM
 • dispenser@cheerleading.se – Dispenser
 • sanktioner@cheerleading.se – Sanktioner

Ansvarsområden

Regeldokument

 • Regeldokumenten – tävlingsbestämmelser (TB), tävlingsregler (TR) och ordlista
 • Uppdatering och sammanställning av regeldokumenten
 • Att regeldokumenten finns uppdaterade och tillgängliga på SCF:s hemsida

Domare

 • Kontakt med och tillsättning av domare på SCF:s mästerskap, samt vara kontaktperson till arrangören gällande domare
 • Domarprotokoll – att de finns uppdaterade och tillgängliga på SCF:s hemsida
 • Beslut om licensiering, klassificering och lämplighetskontroll av domare
 • Domarfrågor som handlar om deras roll som domare på tävling
 • Kontaktperson mot domarutbildningsansvarig i UK

Spotters

 • Kontakt med och tillsättning av spotters på SCF:s mästerskap samt vara kontaktperson till arrangören gällande spotters
 • Beslut om licensiering, klassificering och lämplighetskontroll av spotters
 • Spottersfrågor som handlar om deras roll som spotters på tävling

Information

 • Spridning av information från TK till förbundets medlemsföreningar
 • Information från TK på förbundets hemsida
 • Svara på inkomna och allmänna frågor

Dispens-/Sanktion-/Protester

 • Ta emot dispenser/sanktioner/protester från SCF:s föreningar
 • Efter beslut från TK och FS, skicka ut beslut till berörd förening
 • Dispens-, sanktions- och protestblanketterna – att de finns uppdaterade och tillgängliga på SCF:s hemsida

Arrangemang

 • Ta emot ansökningar från och ha kontakt med föreningar gällande arrangemang
 • Att mästerskapsdatum finns och är uppdaterade på SCF:s hemsida
 • Arrangörsblanketter – att de finns uppdaterade och tillgängliga på SCF:s hemsida
 • Arrangörshandboken
 • Dokumentation av resultat från SCF:s mästerskap

Ni hittar oss även här!