Home » Förbundet » Projekt » Cheerleading för alla, inkluderande

Cheerleading för alla, inkluderande

Projektet syfte är att, med hjälp av extern konsult, göra en kartläggning över hur det ser ut inom SCF gällande inkludering genom enkäter, djupintervju samt statistik för SCF. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2022.

Ni hittar oss även här!