Home » Förbundet » Projekt » Cheerleading i skolan

Cheerleading i skolan

Skolan är ett område där barn kan få inspiration till nya aktiviteter och få chans att med eget driv hitta fram till cheerleading. Genom ”Cheerleading i skolan” har vi möjlighet att genomföra insatser där barn i skolan får ta del av vår idrott. Vi kan få ut cheerleading till fler genom kontaktytor vi i dag inte når, och på så vis öka kännedomen om cheerleading vilket leder till en ökad möjlighet att barn och ungdomar hittar en idrott som passar dem. Syftet med projektet är att barn och ungdomar själva ska bli inspirerade att prova på.

Under fas 1 har vi tagit fram digitalt material för att kunna utöva cheerleading i skolan på ett lättsamt och glädjefyllt sätt. Vi påbörjade test av skolambassadörer under våren 2022 där vi besökte 20 orter från Kangos i norr till Ronneby i söder. Under hösten 2022 vidareutvecklat vårt digitala material samt börjat utbilda skolpersonal, föreningsledare och skolambassadörer i cheerleading. Dessa skolambassadörer ska under senare delen av hösten 2022 och våren 2023 vara ute i skolorna för att visa hur man på ett lustfyllt och enkelt sätt ska kunna hålla på med cheerleading i skolans miljöer.

Materialet kommer att utvärderas och utvecklas under sommaren för att sen under hösten 2023 fortsätta arbetet i skolorna. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2023.


Instruktionsmaterial för cheerleading i skolan

Vi har tagit fram instruktionsmaterial för olika moment inom cheerleading. Dessa finns i både i skriftlig form (dokument nedan) och i videoform på vår TikTok och vår videoplattform FollowMe.

Tips för skolor är att ladda ned de skriftliga instruktionerna, skriva ut och laminera. Då kan eleverna själva använda sig av instruktionerna på rasten.

Skriftligt instruktionsmaterial – individuella övningar

Skriftligt instruktionsmterial – samarbetsövningar

Klicka HÄR för att se vårt digitala instruktionsmaterial på TikTok.
Klicka HÄR för att se filmer på FollowMe.
Om du vill byta film på FollowMe klickar du på ikonen med fyrkant och pil i högra hörnet.

Klicka på play-knappen här under för att se en film om vad cheerleading är för något.För cheerleadingföreningar

Det finns stora möjligheter för er som cheerleadingförening att använda vårt instruktionsmaterial. Om din förening vill samverka med en skola eller om ni har några frågor om skolsamverkan, hör av er till kontaktperson för rörelsesatsning i skolan i ert RF-SISU distrikt så hjälper de er med kontakten med skola. Se vem det är här. Personen kan hjälpa er vidare om ni vill ut i skolor och visa upp eller lära ut cheerleading. Hos vissa distrikt kan man söka om bidrag för det, hör om det med ert distrikt.

Efter att föreningen har besökt skolan kan ni be skolan skicka ut information om er förenings verksamhet till skolelevernas vårdnadshavare. Blanketter som er förening kan fylla i och skicka till skolan finner ni här:

RF-SISU har även tagit fram webbsida för Rörelsesatsning i skolan, stöd och material. Sidan riktar sig till kommuner, skolor, vårdnadshavare och föreningar som är intresserade av att utveckla verksamhet för att få barn och unga i rörelse.

Exempel på aktiviteter ni kan göra i skolan

  • Arrangera en lunchrastaktivitet
  • Besöka ett fritids (after school)
  • Besöka en skolidrottsförening
  • Delta under Idrottens dag

Info om materialet

”Cheerleading i skolan” är en del av Riksidrottsförbundets projekt ”Rörelsesatsning i skolan”. Materialet är framtaget för användning i skolans miljöer, såväl för skolpersonal som direkt av skolelever, men kan även användas av föreningar i samverkan med skolor. 

Har du några frågor gällande cheerleading i skolan, mejla scf@cheerleading.se.

Ni hittar oss även här!