Home » Förbundet » Projekt » Förstudie RIG/NIU

Förstudie RIG/NIU

Projektets syfte är att utreda förutsättningar och kravbild för oss som SF samt en satsning på idrottsgymnasium för svensk cheerleading.

Under 2021 blev SCF uppmärksammade på möjligheterna att enklare kunna bedriva sin idrott utan att behöva välja mellan studieresultat och idrott. Detta resulterade att vi inledde ett samarbete med Malmö Idrottsgymnasium (MIG), som visade intresse för att ha vår idrott inom sin NIU (nationell idrottsutbildning) satsning. Samarbetet blev en möjlighet att genom en förstudie, utreda möjligheter och krav gällande idrottsgymnasium för idrotten cheerleading. Tankarna förde vidare fram till en hypotes om syfte för SCFs satsning på RIG/NIU. (RIG=riksidrottsgymnasium).

Under läsår 22/23 har vi startat LIU (lokal idrottsutbildning) med cheerleading hos MIG med 7 elever. Under projektet kommer vi i förstudien bl.a. ta fram hur vi ska bedöma behov gällande antal elevplatser och NIU, inklusive geografisk spridning. Vi ska även ta fram konkret koncept för hur ett etablerat samarbete med idrottsgymnasium ska fungera. Konceptet ska innehålla antagningsprocesser, kriterier o metoder för urval, rutin för utvärdering av dessa mm. Projektet avslutas till sommaren 2023.

Ni hittar oss även här!