Home » Förbundet » Projekt » Good Goverance – God styrning av ECU 

Good Goverance – God styrning av ECU 

Projektet syftar till att skapa policys för jämställd representation inom ECU, samt att få policys formellt knutna till ECUs stadgar. Projektet ska även medverka till att skapa etablerade demokratiska och transparenta rutiner för hur kommittéer och arbetsgrupper tillsätts och hur alla instanser inom ECU arbetar under demokratiska förutsättningar.

Målbilden är att slutleveransen ska vara stadgefästa policys för jämställd representation och god demokratisk styrning antagna av årsmötet 2023. Vidare är målbilden att rutiner för tydliga och transparanta processer inom ECUS kommittéer och styrelsearbete tar fram och accepteras. Projektet beräknas vara klart under hösten 2023.

Ni hittar oss även här!