Home » Förbundet » Projekt » Idrott för äldre

Idrott för äldre

Projektet startade 2020, Fas 1, där vi gjorde en kartläggning av cheerleading för äldre ibland befintliga föreningar, samt att identifierade trösklar för äldre att börja med cheerleading.  Vi ville uppnå en genomgripande förståelse för hur äldre kan ingå i vår idrott, hur cheerleading kan fungera för äldre för att även äldre ska finna glädje inom cheerleading. Kartläggningen ledde till hypotesen att vi borde jobba med en konceptsprototyp för att få upp förståelse för hur målgruppen kan träna samt att få upp tron på att det går genom att skapa förebilder.

Under 2021, Fas 2, gjorde vi nästa steg där vi tog fram ett koncept för cheerleading för äldre +65. Konceptet prövades av några pilotföreningar med lyckat resultat. Detta har nu resulterat i fortsatt arbete, Fas 3, där projektet ska att utveckla arbetssätt och metoder för att stödja utveckling av våra medlemsföreningars verksamhet för 65+. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2023.

Ni hittar oss även här!