Home » Förbundet » Projekt » Internationell representation

Internationell representation

SCF jobbar aktivt att Sofie Landén ska få förtroendet som ledamot i den internationella regelkommittén samt att Katarina Eriksson ska få förtroendet som ledamot i European Cheer Unions (ECU) styrelse. Detta genom kartläggning och deltagande på internationella mötesplatser. Projektet beräknas vara klart under 2023.

Ni hittar oss även här!