Home » Förbundet » Projekt » Mot premier fas 2

Mot premier fas 2

Mot premier fas 2 

Under 2022 samt 2023 genomfördes projektet Mot premier fas 1. Fas 1 gick ut på att de deltagande föreningarna skulle genomföra en kartläggning i sin förening samt att ta fram en handlingsplan utifrån kartläggningen. Kartläggningen handlade om vilka utmaningar men även positiva trender aktiva, tränare, föräldrar samt styrelsen såg kopplat till en elitsatsning och att nå den högsta tävlingsklassen inom sporten.  

Totalt deltog 16 föreningar.

Resultatet i fas 1 visade att föreningar efterfrågade grenspecifika kunskaper för att kunna påbörja en satsning mot elitklasser. Detta i kombination med att föräldrar och styrelser önskar tydligare kommunikation från tränare, kunskap om balans med övriga livet kopplat till elitsatsning samt motivationsfaktorer för att kunna behålla tränare och äldre utövare i sporten. En stark signal är att vidare arbete behöver fokusera på tränare och deras kompetensutveckling för att möjliggöra flera lag på elitnivå och det är detta som kommer att fokuseras på i fas 2 – Mot premier.

Projektet ska bidra till att vi får flera lag som presterar på hög nivå inom samtliga elitklasser samt att alla som vill och är redo att elitsatsa inom vår idrott ska ges förutsättningar att göra det.  Detta genom att utveckla stödet till medlemsföreningar för att kunna ta nästa steg med huvudsakligt fokus på tränares kompetens.   

Vad kommer att erbjudas?  

  • Progressionstrappa ska tas fram och publiceras och kommer vara tillgänglig först till de föreningar som är med i projektet. Progressionstrappan är till för att föreningar lättare ska kunna få redskap i hur de kan ta sitt lag mot premier.   
  • Kompetensutvecklingsprogram ska genomföras med idrottsföreningar och föreningarna som deltar får ekonomiskt stöd via idrottsmedel. Kompetensutvecklingsprogrammet kommer att bestå av 3 camps under våren samt höst/vinter 2024. Campet är till för tränare och till 2 av träffarna behöver man även kunna ta med sig en stuntgrupp.    

För vem?  

För kompetensutvecklingsprogram premier är målgruppen primärt de föreningar som var med i fas 1 men ansökan kommer även vara öppen för fler föreningar som önskar delta i projektet.  

Mer info om kriterier för ansökan samt anmälan kommer ut inom kort!

Ni hittar oss även här!