Home » Förbundet » Projekt » Paracheer

Paracheer

Vårt syfte med projektet är att utveckla arbetssätt och metoder för att stödja utveckling av våra medlemsföreningars verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Detta genom att göra en kartläggning hur utbrett Paracheer är idag samt hur stort intresset är. Vi vill även bl.a. bygga upp kompetens och en stödstruktur för hur SCF ska stödja föreningar som startar eller utveckla personer med funktionsnedsättning. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2023.

Ni hittar oss även här!