Home » Förbundet » Projekt » RIG/NIU fas 2

RIG/NIU fas 2

Projektet RIG/NIU fas 2 är en fortsatt del av Förstudie RIG/NIU. Förstudie RIG/NIU avslutades juni 2023 och därefter tog RIG/NIU fas 2 fart under hösten 2023. Projektet avslutas februari 2025.

Projektets syfte är att ta fram underlag för att kunna implementera cheerleading på fler NIU runt om i Sverige i enlighet med SCFs strategi. Projektet kommer under 2024 ta fram tillstyrkansdokument, certifieringsmall, kravbild på skolor samt ett informationspaket som kommer att publiceras för att nå ut till skolor med vår idrott och en satsning på NIU cheerleading. Detta görs med en förhoppning om att kunna hitta fler samarbetspartners och kunna erbjuda NIU på fler platser runt om i Sverige.

Mer info kommer under våren!

Ni hittar oss även här!