Home » Förbundet » Projekt » Seniorer i cheerleading – trygga och inkluderande av utvecklingsmiljöer

Seniorer i cheerleading – trygga och inkluderande av utvecklingsmiljöer

En av våra bekräftade utmaningar är att vår idrott i dagsläget har få verksamheter som erbjuder ungdomar att träna utan att behöva tävla. Vi uppfattar även att vi tappar aktiva i åldrarna 16 år och uppåt.

SCF har utmaningar med att rekrytera och behålla ungdomar i åldersgruppen gymnasiet och upp, det vill säga vår seniorverksamhet: 16–25 år. Eftersom vår puckel skiljer sig från idrottsrörelsens gemensamma, behöver vi kartlägga vad som är största hindret för våra ungdomar att stanna likväl som att undersöka vad som gör att våra ungdomar stannar. Avsaknaden av en utvecklingstrappa för cheerleading leder till starkt fokus på tävling och i sin tur kortsiktiga resultat. Man inte ser till den långsiktiga utvecklingen, och kortsiktigheten skapar grund för en möjligtvis osund utvecklingsmiljö.

Syftet med projektet är att skapa kunskap och förutsättningar för att kunna rekrytera samt behålla seniorer. Detta genom att kartlägga varför seniorer slutar respektive fortsätter med cheerleading samt att ta fram en handlingsplan för att ta fram en utvecklingstrappa i syfte att behålla och rekrytera seniorer. Projektet beräknas vara klart i början av 2024.

Rapport om seniorer i cheerleading
Under vintern och våren har Susanne Meckbach genomfört en kartläggning för att ta reda på varför seniorer slutar på cheerleading. Nu är kartläggningen sammanställd till en rapport som finns klar och tillgänglig att ta del av. Rapporten lyfter hur cheerleadingledare emotionellt har påverkat utövare negativt, till exempel genom hot, ignorering och favorisering. I rapporten finns också goda ledarexempel.

Läs hela rapporten här

Ni hittar oss även här!