Home » Om förbundet » Projekt » Trygga och inkluderande av utvecklingsmiljöer – Seniorer i Cheerleading     

Trygga och inkluderande av utvecklingsmiljöer – Seniorer i Cheerleading     

En av våra bekräftade utmaningar är att vår idrott i dagsläget har få verksamheter som erbjuder ungdomar att träna utan att behöva tävla. Vi uppfattar även att vi tappar aktiva i åldrarna 16 och uppåt.

SCF har alltså utmaningar med att rekrytera och behålla ungdomar i åldersgruppen gymnasiet och upp, dvs vår seniorverksamhet: 16–25 år. Eftersom vår puckel skiljer sig från idrottsrörelsens gemensamma, behöver vi kartlägga vad som är största hindret för våra ungdomar att stanna likväl som att undersöka vad som gör att våra ungdomar stannar. Avsaknaden av en utvecklingstrappa för cheerleading leder till starkt fokus på tävling och i sin tur kortsiktiga resultat. Man inte ser till den långsiktiga utvecklingen, och kortsiktigheten skapar grund för en möjligtvis osund utvecklingsmiljö.

Syftet med projektet är att skapa kunskap och förutsättningar för att kunna rekrytera samt behålla seniorer. Detta genom att kartlägga varför seniorer slutar respektive fortsätter med cheerleading samt att ta fram en handlingsplan för att ta fram en utvecklingstrappa i syfte att behålla och rekrytera seniorer. Projektet beräknas vara klart i början av 2024.

Ni hittar oss även här!