Home » Förbundet » Trygg idrott » Begära registerutdrag

Begära registerutdrag

Sedan 1 januari 2020 ska föreningar begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn enligt beslut på Riksidrottsmötet 2019.

Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med, eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn, ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något grovt brott, till exempel mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs, men det är den enskilde personen som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

Kontroll av registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar. Därefter kontrolleras registerutdrag efter föreningens beslutade policy, till exempel varje eller vartannat år.

Personer som har domar registrerade i sitt begränsade utdrag kommer inte vara aktuella för uppdrag inom SCF.

Föreningar beslutar själva hur de hanterar en person som blivit dömd. Vår rekommendation är emellertid att dessa personer inte anses lämplig att erhålla ett förtroendeuppdrag. Viktigt att komma ihåg är att det inte en rättighet att inneha ett förtroendeuppdrag inom idrotten. Det är en förmån som kräver ansvar och ska värderas i varje ögonblick. Såväl Svenska Cheerleadingförbundet som medlemsförening har rättighet att avsluta en persons förtroendeuppdrag som tex tränare, ledare eller annat om förtroende inte längre finns av detta eller andra skäl.

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.

Ni hittar oss även här!