Home » Förbundet » Trygg idrott » När du tar kontakt

När du tar kontakt

Samtliga på SCF:s kansli har tystnadsplikt.
Alla på SCF:s kansli får däremot inte information om ett ärende, utan tvärtom.

Föreningsärenden hanteras av Kia Wulff eller Sofie Landén, föreningskonsulenter (FK) och personärenden hanteras av Mina Perisa, barn- och ungdomsansvarig (B&U).
I vissa fall behövs hjälp från någon annan i kansliet, till exempel generalsekreterare Katarina Eriksson. Information om ärenden lagras samt hanteras dolt, obehöriga har inte tillgång till detta.

I de fall då annan kanslikollega får information om ett ärende först lämnas det över till FK eller B&U, därefter upphör den kollegans inblandning.

Känner du Kia, Sofie eller Mina personligen och tycker det är svårt att vända dig till dem är du välkommen att kontakta vår generalsekreterare Katarina Eriksson, gs@cheerleading.se.


Personärenden – hanteras av barn- och ungdomsansvarig (B&U)

Så här går det till när du kontaktar Mina :

  1. Du hör av dig till Mina på förbundet eller B&U får information på annat håll, till exempel från kollega.  
  2. Ni bokar in ett samtal under dina förutsättningar. Det kan vara via telefon eller videosamtal och du kan ha med en anhörig du känner dig trygg med. Beroende på ärende kan du eventuellt få frågan om generalsekreterare eller sakkunnig hos RF/SISU kan vara med under samtalet.  
  3. Det finns även möjlighet att höra av sig via mejl. 
  4. Mina ser över ärendet och tar eventuellt hjälp av sakkunniga utifrån, exempelvis Idrottsombudsmannen. Din identitet är hela tiden dold. 
  5. Du och Mina går tillsammans genom nästa steg med förklaring om hur/varför. Det kan handla om ett samtal med din förening, anmälan till juridisk nämnd eller polis. 
  6. Du kommer får stöttning genom alla steg och eventuella anmälningar i de fall du önskar det.

Föreningsärenden – hanteras av föreningskonsulent (FK)

Så här går det till när ni kontaktar Kia/Sofie:

  1. Ni hör av er till Kia eller Sofie på förbundet eller så får någon av dem information på annat håll, exempelvis från kollega eller visselblåsartjänsten.
  2. Ni bokar in ett samtal under era förutsättningar. Det kan vara via telefon eller videosamtal.
  3. Ni planerar sedan en handlingsplan tillsammans med Kia eller Sofie.

I de fall då ett ärende gränsar mellan FK och B&U kommer du få frågan om det är OK att båda är med under samtal med dig eller att de rådfrågar varandra.  

Kontaktuppgifter

Kia Wulff
Telefon: 073-088 16 28
kia.wulff@cheerleading.se

Sofie Landén
Telefon: 070-297 56 27
sofie.landen@cheerleading.se

Mina Perisa
Telefon: 070-297 58 62
mina.perisa@cheerleading.se

Katarina Eriksson (generalsekreterare)
Telefon: 079-304 16 82
gs@cheerleading.se


SCF har en policy om att vi anmäler allt som kan tänkas vara olagligt. Detta innebär att alla som är anställda eller har förtroendeuppdrag inom SCF har skyldighet att anmäla sådant som är olagligt eller bryter mot 14 kap. 2 § allvarlig kränkning.

Vill vi tydliggöra att vår roll och mandat som tjänstepersonsorganisation, inte är att utreda och döma, utan att stötta den som har behov av det vid eventuella ärenden. 

Mandat att utreda och döma, har endast idrottens bestraffningsorgan, vilket innebär den juridiska nämnden inom vår idrott.

Ni hittar oss även här!