Home » Förbundet » Trygg idrott » Behöver du stöd?

Behöver du stöd?

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Läs mer om trygg idrott på Riksidrottsförbundets hemsida och RF-SISU:s hemsida.


Om du behöver stöd eller har blivit utsatt kan du kontakta Mina Perisa som arbetar som barn- och ungdomsansvarig på Svenska Cheerleadingförbundet.

Mina Perisa
Telefon:  070-297 58 62
E-post: mina.perisa@cheerleading.se


Dina rättigheter

Det är bara du som bestämmer över din kropp. Det som inte känns ok för dig är aldrig ok. Det är heller aldrig accepterat med sexuella antydningar och anspelningar som får dig att känna dig obekväm, vare sig i tal, skrift, handling eller kroppsspråk. Samma gäller oönskade eller påtvingade bilder, eller om någon ber dig om bilder som känns obekväma. Om du känner igen dig i något av det här ber vi dig kontakta oss eller någon av de som är listade nedan.


Så här går du vidare

1. Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.

2. Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till styrelsen, kan du höra av dig till oss på Svenska Cheerleadingförbundet. Det går även att ta kontakt med något av RF-SISU:s 19 distrikt där det finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.

3. Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF-SISU:s distrikt kan du kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 (öppet tisdagar och torsdagar 9-12) eller idrottsombudsmannen@rf.se. Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon – lämna ett meddelande eller skicka e-post så blir du kontaktad. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan.

4. Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden.

5. Ärenden som rör 14 kap. RF:s stadgar ska anmälas till förbundets juridiska nämnd. Juridiska nämnden beslutar i bestraffningsärenden exempelvis allvarlig kränkning. För mer information om vilka händelser som ska anmälas till dem och hur en anmälan går till, se länk.

Kontakta polisen vid brott. Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar. Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker hjälper idrottsombudsmannen eller Mina dig med råd.

Det är viktigt att brott som anmäls till polis även anmäls till juridiska nämnden. Detta eftersom juridiska nämnden kan döma en person till avstängning från idrotten, vilket polisen inte kan göra. En person kan alltså dömas av polis men fortfarande verka inom idrotten, om personen inte döms inom idrottens bestraffningsorgan också.

Vi kan stötta dig i anmälan till såväl polis som juridisk nämnd.

Vill vi tydliggöra att vår roll och mandat som tjänstepersonsorganisation, inte är att utreda och döma, utan att stötta den som har behov av det vid eventuella ärenden. Mandat att utreda och döma, har endast idrottens bestraffningsorgan, vilket innebär den juridiska nämnden inom vår idrott.

Klicka HÄR för mer information om juridisk nämnd.


Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst

Riksidrottsförbundet (RF) har en visselblåsartjänst där du kan anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. Visselblåsartjänsten är ett alternativ när det av någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exempel då en person inte vill eller vågar anmäla. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier.

Gå till visselblåsartjänsten >>


Bris telefonlinjer

Riksidrottsförbundet har ett samverkansavtal med Barnens rätt i samhället (Bris). Det omfattar såväl kunskapshöjande som rådgivande insatser, bland annat telefonlinjer för barn, vuxna och idrottsledare:

  • Bris – telefonlinje för barn 116 111 eller livechatt
  • Bris – vuxentelefon 0771 50 50 50, öppen vardagar mellan 9-12
  • Bris – stödlinje för idrottsledare 077-440 00 42, öppen vardagar mellan 9-12

Förebyggande arbete

För att skapa och upprätthålla trygga idrottsmiljöer behöver vi arbeta förebyggande. Mer information om förebyggande arbete finner du här.

Ni hittar oss även här!