Home » Förbundet » Vision & Värdegrund

Vision & Värdegrund

Verksamhetsidé

Tillsammans spränger vi gränser!

Cheerleading är en idrott som kännetecknas av uppmuntran, kreativitet och samarbete. Cheerleading uppmuntrar och peppar till att klara av mer än vad vi tror är möjligt.

Cheerleading är kreativ, nyfiken och vill hela tiden utvecklas. I cheerleading är
samarbete och gemenskap i centrum och cheerleading tar tillvara på de naturliga förutsättningarna för att vara inkluderande – här finns en plats för alla.

Fotograf: Niklas Börjesson

Mission

Skapa förutsättningar för medlemsföreningarna att bedriva cheerleadingverksamhet.

Fotograf: Wendela Ros

Vision

Alla kan utöva cheerleading på den nivå och inom den inriktning de själva vill.

Fotograf: Ida-Maria Lehto

Värdegrund

Vi är innovativa

Vi vågar tänka i nya banor. Vi inspireras av varandra och låter andra ta inspiration av oss.

Allas lika värde

Alla är lika viktiga och vi välkomnar och lär av varandras olikheter. Vi
uppskattar oss själva, varandra och andra.

Trygghet och säkerhet

Både på tränings/tävlingsgolvet och
utanför. Vi tar ansvar för oss själva och varandra. Här är det rent spel som gäller.

Ni hittar oss även här!