Home » Landslag » Juniorlandslaget dam » Riksintag damlandslaget för juniorer

Riksintag damlandslaget för juniorer

Nu är det dags för en ny fas av svensk cheerleadings elitsatsning! 

Nästa steg i elitverksamheten är införande av riksintag för damlandslaget för juniorer. Från och med säsongen 2024-2025 kommer det alltså att vara möjligt för utövare i juniorålder att nå Team Sweden.  
Införandet av riksintag möjliggör för fler att söka till landslag och leder till inkludering på landslagsnivå. Det bidrar till ökad gemenskap, starkare utvecklingsmiljöer med en hälsosam utveckling och skapar möjligheter till en hållbar karriär inom cheerleading för fler.  

Ett riksintag ger även Sverige chansen att prestera starkt och hållbart på flera sätt. Nuvarande juniornivå får ett bredare underlag. Vår långsiktiga utveckling som nationell idrott får även fart genom att generell kunskap inom elitsatsning, både tekniskt men även i många, många andra perspektiv, blir en bredare kompetens. Varje förening har möjlighet att få direkt tillgång till de slutsatser som dras av centrala utredningar och rön. 

Åldersindelningen för juniorlag på VM är 15–18 år. Det finns alltså potentiellt aktiva i seniorlag (16–18 år) som skulle kunna delta i ett juniorlandslag utöver nuvarande deltagare i juniorlag. Vi tror att det finns många starka utövare här!   

Se tidsplan för uppstarten av riksintag för Juniorlandslaget nedan. 

Förening 

Ni har nu en möjlighet att bli en del av svensk cheerleadings allra första juniorlandslag med riksintag.  

För er som förening som berörs av införandet av riksintag innebär det en uppoffring. Era aktivas närvaro vid landslagshelger samt VM kommer ta tid ifrån medverkan i ordinarie lag. Däremot kommer deras medverkan också att ge positiva effekter för er. Föreningen får insikt i och kunskap om landslagsverksamheten samt färdighet på elitnivå, inte minst teknisk, och föreningens tränare kan ingå i sammanhanget tillsammans med andra tränare. Dessa möjligheter kan leda till en utveckling av hela föreningen.  

Ni som förening behöver se över det stöd ni kan tänkas erbjuda till de deltagare som har intresse av att få utvecklas som landslagsmedlemmar. Exempel kan vara att kommunicera att ni är stolta över att kunna bidra till landslaget, att erbjuda träningstider med landslagsfokus eller andra aktiviteter för era deltagare. Detta kommer i längden även ge motivation och ett mer hållbart deltagande på föreningsnivå. 

Deltagarna söker vid riksintag genom sin förening. Eftersom juniorer kommer att söka som stuntgrupper, kommer ni att behöva tillstyrka grundläggande trygghets- och kvalitetskrav, dvs tillse att de grupper som ni anmäler har erfarenhet från Elite, eller likvärdig kunskapsnivå, samt i övrigt uppfyller de möjliga krav, tex fysiska, som kommuniceras.  

Inför intagningarna erbjuder vi camps. Lägren är en möjlighet för era aktiva att prova hur det är att träna i landslagssammanhang, samt att visa upp färdigheter, motivation och inställning i en träningsmiljö. Campet blir även ett tillfälle att träffa aktiva från andra föreningar och öka gemenskapen. Deltagandet innebär inte ett åtagande att sedan söka till landslag. 
 
Under årets första månader kommer vi erbjuda ett informationsmöte för föreningar. Vi tydliggör information om process och upplägg, vad och hur deltagare behöver träna på inför intagning samt hur anmälan kommer gå till, hur kommunikation mellan SCF och förening kommer att gå till mm.  

Aktiv  

Nu inför vi riksintag för juniorer som ett nästa steg i svensk cheerleadings elitsatsning. Är du född 2006-2010, vill representera Sverige i svenska damlandslaget för juniorer i cheerleading och samtidigt utveckla dina tekniska och fysiska färdigheter, samt din erfarenhet och träningsmognad, då är det kanske dig vi söker! 

Ansök gärna om du: 

  • har erfarenhet av Elite-klassen alternativt likvärdig kunskapsnivå  
  • kan delta på alla träningshelger samt på VM 2025 (avresa sker från Arlanda) 
  • är villig att tillsammans med din stuntgrupp träna utanför träningshelgerna för att nå uppsatta mål 

Kostnad per aktiv för att delta i damlandslaget för juniorer kommer i samband med ansökan. Träningshelgerna (4 st + uppstartscamp) kommer att vara i Kolsva.  

Är du intresserad av att ansöka, vänligen kontakta din förening som har ansvar för att genomföra anmälan.  

Vi kommer att erbjuda camps inför ansökan. Lägren är en möjlighet för dig att prova hur det är att träna i landslagssammanhang, samt att visa upp färdigheter, motivation och inställning i en träningsmiljö. Campet blir även ett tillfälle att utvecklas, att träffa aktiva från andra föreningar och att öka gemenskapen. Deltagandet innebär inte ett åtagande att sedan söka till landslag. 
 

Ni hittar oss även här!