Home » Tävling » Blanketter » Dispensansökan

Dispensansökan

Denna blankett används om ni som förening avser att göra en dispensansökan. Blanketten fylls i av föreningen, ej av enskild aktiv och föreningen skickar sen in ansökan till Tävlingskommittén (TK) som behandlar dispenser för tävling och handläggningstiden är maximalt en månad (30 dagar). TK förutsätter att ni läst tävlingsbestämmelserna (TB) och -reglerna (TR) innan ni gör en dispensansökan.

Dispenser för UK skickas till dispenser.uk@cheerleading.se

Dispenser för TK skickas till tk@cheerleading.se

Dispens för SCFs mästerskap söks senast 31 december året innan, med undantag för akuta dispenser.

Ni hittar oss även här!