Home » Tävling » Blanketter » Protestblankett

Protestblankett

Denna blankett används om ni som förening avser att lämna in en protest. En protest måste lämnas in 48 timmar efter aktuell händelse. Protester handläggs av tävlingskommittén (TK) inom tre veckor från det att protestavgiften på 1000 SEK betalats in.

Ni hittar oss även här!