Home » Tävling » Blanketter » Sanktionsansökan

Sanktionsansökan

Dessa blanketter nedan används om ni som förening avser att göra en sanktionsansökan.
Det finns två olika sanktionsansökningar, se nedan.

Arrangerande av tävling

Tävlingskommittén (TK) utfärdar, om inga särskilda skäl föreligger, tillstånd/sanktion till förbundsansluten förening som vill arrangera en öppen tävling, samt en tyckartävling.

Som tillägg till sanktionsblanketten, är det viktigt att arrangerande förening har läst igenom och förstått arrangemangshandboken, tävlingsbestämmelserna och säkerhetsbestämmelserna. Arrangerande förening behöver även väl förstå vad skillnaden på öppen, och tyckartävling är.

Handläggningstiden för sanktionsansökan för arrangerande av öppen tävling samt tyckartävling är upp till sex (6) veckor.

OBS! Sanktion kommer att nekas om det krockar med en mästerskapstävling. HÄR hittar ni SCFs årshjul.

Läs mer om arrangerande av tävling här!

Vid utlandsresa med förening

Tävlingskommittén (TK) och Internationella utskottet (IU) utfärdar, om inga särskilda skäl föreligger, tillstånd/sanktion till förbundsansluten förening som vill delta i internationell tävling, genomföra en uppvisning eller träningsläger utomlands.

Här hittar du sanktionsblanketten för utlandsresa!

Obs! Sanktioner för utlandsresa ges endast för utövare som är 13 år och äldre. Detta i enlighet med RF:s riktlinjer för barnidrott.

Handläggningstiden för sanktionsansökan är upp till sex (6) veckor och ska sökas senast 60 dagar innan anmälan till aktiviteten utomlands sker.


Kontakta TK vid frågor på tk@cheerleading.se

Ni hittar oss även här!