Home » Tävling » Blanketter » Sanktionsansökan

Sanktionsansökan

Denna blankett används om ni som förening avser att göra en sanktionsansökan.

Tävlingskommittén (TK) och Internationella utskottet (IU) utfärdar, om inga särskilda skäl föreligger, tillstånd/sanktion till förbundsansluten förening som vill delta i internationell tävling, genomföra en uppvisning eller träningsläger utomlands, samt arrangera en öppen tävling. 

Sanktioner ges endast för utövare som är 13 år och äldre. Detta i enlighet med RF:s riktlinjer för barnidrott.

Handläggningstiden är maximalt en månad (30 dagar) och ansökan ska vara inne i god tid. 

Om föreningen inte söker tillstånd/sanktion, men ändå tävlar eller reser, utdöms en straffavgift på 2 000 SEK. Det kan även leda till avstängning från SCFs mästerskap under upp till ett års tid.

Ni hittar oss även här!