Home » Tävling » RM & SM 2024 » Cheerleadingstaden Helsingborg

Cheerleadingstaden Helsingborg

Vår idrott växer, och med det våra tävlingar! År 2017 bestämde Svenska Cheerleadingförbundet att hämta hem mästerskapen då de växte i omfattning och kvalitetskrav, vilket gjorde dem för krävande för de flesta föreningar att arrangera. Det visade sig vara viktigt när vi skulle återhämta oss efter pandemin, men har också gett förutsättningar för att ytterligare utveckla våra mästerskap. 
 
Nu tar vi ytterligare ett steg gällande våra mästerskap genom att skapa samarbeten för dem. Syftet med våra samarbeten är att ge bästa förutsättningar för kvalitativt deltagande till en rimlig kostnad, samtidigt som vi ger en ännu bättre upplevelse för både deltagare och publik. Vi vill även använda mästerskapen för att ge avtryck i den stad där de hålls. Alla i staden ska ha kommit i kontakt med vår sport och ha fått lära känna våra unika drag. De ska vara stolta över att cheerleading finns hos dem, och vara glada över vad cheerleading ger för utveckling gällande lagarbete och ledarskap – gemenskap, entusiasm och engagemang. Av det skälet satsar vi under en period extra lokalt genom synlighet, utveckling och utbildning gällande cheerleading, samtidigt som cheer-Sverige lär känna en ny stad och alla dess spännande förutsättningar.  
 
Vi har samtalat med många städer och jämfört deras förutsättningar och utvecklingsvägar, och den stad som bäst matchar oss i dag är Helsingborg. Vi kommer tillsammans att göra DM, samt RM & SM till något ni aldrig kommer att glömma under de närmsta fyra åren, och Helsingborg kommer aldrig vara sig likt igen. Cheerleading kommer att vara synligt i alla sammanhang, och lokal cheerleading kommer att få ett uppsving. Helsingborg ska bli västkustens och Sveriges cheerleadingstad.

Fotograf: Viktoria Wiberg

Ni hittar oss även här!