Home » Utbildning » Domarutbildningar

Domarutbildningar

Regeldomare

Utbildningen vänder sig till den som är intresserade av att bli regeldomare, eller som vill fördjupa sig i Svensk Cheerleadings regler och bedömning av dessa. 

Under utbildningen kommer följande tas upp:

 • Tävlingsregler och tävlingsbestämmelser
 • Regeldomarprotokollen samt rankingsystemet
 • Vad innebär det praktiskt och etiskt att vara domare

Under kurshelgen diskuteras olika domarsituationer samt bedömningsdilemman ihop med att video-bedömning sker. Kursen avslutas med ett teoretiskt test och ett bedömningsprov.

Följande krav ställs på dig för att du skall få gå denna utbildning:
För att delta på regeldomarutbildningen krävs det att du har ett intresse av att vilja bli regeldomare. Det krävs att du är aktiv på hela kursen, deltar i diskussioner och är beredd att lägga ner tid innan och efter kursen. Eftersom kursen avslutas med prov på söndagen bör du också avsätta tid på lördag kväll för att studera.

Dessutom gäller följande:

 • Du ska vara minst 18 år. (Åldersdispens ges ej för denna kurs).
 • Du bör ha god kunskap gällande levelsystemet
 • Du skall ha läst igenom SCFs tävlingsregler, tävlingsbestämmelser och regler för alla divisioner. Dokumenten hittar du HÄR

Du skall ta med ovan nämnda dokument (gärna digitalt) samt block och penna till utbildningen. Ta med bärbar dator/platta på söndagen, då proven utförs digitalt. 

Då vi har begränsat med platser är det först till kvarn som gäller. Det kan innebära att utbildningen blir full innan sista datum.

Pris: 2200 kr för SCF Medlemmar, 2700 kr för övriga


Bedömningsdomare – Cheerleading

Utbildningen vänder sig till den som är intresserade av att bli eller fortsätta vara bedömningsdomare.  

Under utbildningen kommer följande tas upp:

 • Att vara domare, etik och moral 
 • Grundläggande kunskap om våra protokoll och bedömningsdokument 
 • Bedömning av cheerleading (svenska och utländska tävlingar) 
 • Diskussioner om både praktiska och etiska aspekter av domaruppdraget

Utbildningen avslutas med ett teoretiskt prov och ett bedömningsprov.

Följande krav ställs på dig för att du skall få gå denna utbildning:
För att delta på domarutbildningen krävs det att du har ett intresse av att vilja bli bedömningsdomare. Det krävs att du är aktiv på hela kursen, deltar i diskussioner och är beredd att lägga ner tid innan och efter kursen. Eftersom kursen avslutas med prov på söndagen bör du också avsätta tid på lördag kväll för att studera.

Dessutom gäller följande:

 • Du ska vara minst 18 år. (Åldersdispens ges ej för denna kurs).
 • Du bör ha god kunskap gällande levelsystemet
 • Du skall ha läst igenom samt ha kännedom om SCFs tävlingsregler, tävlingsbestämmelser, bedömningsreglemente och domarprotokoll. Dokumenten hittar du HÄR

Du skall ta med ovan nämnda dokument samt block och penna till utbildningen. Ta gärna med bärbar dator på söndagen om du har detta. (Övrigt utbildningsmaterial delas ut på kursen). OBS! Domarprotokoll delas ut på utbildningen.

Pris: 2200 kr för SCF Medlemmar, 2700 kr för övriga

Ni hittar oss även här!