Home » Utbildning » Tränarutbildningar

Tränarutbildningar

Ledarutbildning

Detta är första steget i vår utbildningsstege och utbildning är till för dig som är ny i rollen som ledare eller har 1-2 års erfarenhet.

Utbildningen baseras på riktlinjer ifrån svensk idrott & svensk cheerleading med fokus på att ge dig som deltagare en stabil och bra grund inför din nya roll som ledare. 

Kursen är en heldag som består av ett varierande lärande mellan teori, reflektion, gruppövningar och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.  Kursplanen hittar du HÄR

Kursmaterial
Allt kursmaterial skickas ut till dig som är anmäld innan utbildningen.

Hur blir man godkänd?
För att bli godkänd krävs att du deltar aktivit under hela utbildningen. SCF har rätt att inte godkänna en deltagare om denne agerar oetiskt eller går 
emot svensk cheerleadings värdegrund & värderingar. 

Följande krav ställs på dig för att du skall få gå denna kurs: Du skall minst fylla 14 år under året kursen genomförs. Åldersdispens ges inte för denna kurs. 

Pris: 950 kr för SCF medlemmar, 1250 för övriga

Anmälan till kursen hittar du HÄR 


Tränarutbildning

Detta är andra steget i vår utbildningsstege och fokus på denna utbildning ligger på tränarskapet. Efter utförd utbildning kommer du ha verktyg för hur du i din roll som relativt ny tränare skall verka för att skapa trygga, allsidiga och utvecklande träningsmiljöer för våra barn och ungdomar. Även i denna utbildning är baserad på riktlinjer ifrån svensk idrott & svensk Cheerleading. 

Kursen är en heldag som består av ett varierande lärande mellan teori, reflektion, gruppövningar och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.  Kursplanen hittar du HÄR

Kursmaterial
Allt kursmaterial skickas ut till dig som är anmäld innan utbildningen.

Hur blir man godkänd?
För att bli godkänd krävs att du deltar aktivit under hela utbildningen. SCF har rätt att inte godkänna en deltagare om denne agerar oetiskt eller går 
emot svensk cheerleadings värdegrund & värderingar. 

Följande krav ställs på dig för att du skall få gå denna kurs: Du skall minst fylla 14 år under året kursen genomförs. Åldersdispens ges inte för denna kurs. 

Pris: 950 kr för SCF medlemmar, 1250 för övriga

Anmälan till kursen hittar du HÄR 


Tävlingstränare utbildning

Tredje steget i vår utbildningsstege och denna utbildning riktar sig till dig som har mer erfarenhet som ledare/tränare. Vi ser gärna att du gått båda de tidigare utbildningarna i vår utbildningsstege samt att du i dagsläget tränar ett tävlingslag inom cheerleading. Utbildningen kommer ge dig goda kunskapar kring hur du på ett tryggt och säkert sätt kan lära ut cheerleading som tävlingsform. Huvudinnehållet i utbildningen är baserad på riktlinjer ifrån svensk idrott & svensk cheerleading men du får även med dig grunder inom de tekniska moment kopplat till cheerleading level 1-3. 

Kursen är en heldag som består av ett varierande lärande mellan teori, reflektion, gruppövningar och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.  Kursplanen hittar du HÄR

Kursmaterial
Allt kursmaterial skickas ut till dig som är anmäld innan utbildningen.

Hur blir man godkänd?
För att bli godkänd krävs att du deltar aktivt under hela utbildningen. SCF har rätt att inte godkänna en deltagare om denne agerar oetiskt eller går 
emot svensk cheerleadings värdegrund & värderingar. 

Övrigt
Du måste efter denna kurs ha minst 12 månaders praktik innan du får anmäla dig till nästa steg, tävlingstränare utveckling.

Följande krav ställs på dig för att du skall få gå denna kurs: Du skall minst fylla 15 år under året kursen genomförs.

Pris: 1200 kr för SCF medlemmar, 1700 för övriga

Anmälan till kursen hittar du HÄR


Tävlingstränare utveckling utbildning

Fjärde och  sista steget i vår utbildningsstege som riktar sig till dig som har längre erfarenhet som ledare/tränare och eller tränar ett lag på level 4, Elite eller Premier nivå. Du måste ha gått gått tävlingstränare innan samt haft 12 månaders praktik mellan utbildningstillfällena.

Utbildningen fokuserar på att stärka ditt ledarskap och hjälpa dig att utvecklas yttligare som ledare/tränare. 

Kursen är en heldag som består av ett varierande lärande mellan teori, reflektion, gruppövningar och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Kursmaterial
Allt kursmaterial skickas ut till dig som är anmäld innan utbildningen.

Hur blir man godkänd?
För att bli godkänd krävs att du deltar aktivit under hela utbildningen. SCF har rätt att inte godkänna en deltagare om denne agerar oetiskt eller går 
emot svensk cheerleadings värdegrund & värderingar. 

Följande krav ställs på dig för att du skall få gå denna kurs: Du skall minst fylla 16 år under året kursen genomförs.

Pris: 1200 kr för SCF medlemmar, 1700 för övriga

Anmälan till kursen hittar du HÄR

Ni hittar oss även här!