Home » Utbildning » Utbildning inom idrott

Utbildning inom idrott

Nationell idrottsutbildning (NIU)

För aktiva

Nationell Idrottsutbildning (NIU) är en gymnasieutbildning där du får möjlighet att kombinera elitidrott med din skolgång. NIU riktar sig till dig som satsar mot den svenska eliten inom cheerleading och som tränar minst 3 gånger i veckan med ditt klubblag. På NIU tränar du 2-4 gånger i veckan, beroende på hur träningen är upplagd på respektive skola, och du får även kunskaper inom idrottspsykologi, kost och mental träning. Utbildningen syftar till att frigöra utrymme för dig att utvecklas inom sporten samtidigt som du får tid till din gymnasieutbildning.

I dagsläget bedriver Svenska Cheerleadingförbundet NIU på Malmö Idrottsgymnasium (MIG). Det kan du läsa mer om här.

För skolor

Svenska Cheerleadingförbundet tillstyrker tillsammans med Skolverket de skolor som får anordna Nationell Idrottsutbildning inom cheerleading. Är du nyfiken på att läsa mer om NIU Cheerleading, vårt arbetssätt samt vad vi önskar i en samarbetspartner? Läs mer i broschyren här.

Vill din skola bli certifierad NIU-skola och bedriva NIU Cheerleading? Ansök genom vårt certifieringsdokument här.


Kvalificerad tränarutbildning (KTU)

KTU är en fördjupningsutbildning för tränare som arbetar med elitförberedande verksamhet eller är tränare på elitnivå (inkl. landslag). Utbildningen genomförs genom att ta del av och genomgå något av akademins kostnadsfria utbud vid våra Riksidrottsuniversitet (RIU) och Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL).
RF har tillsammans med RIU/EVL valt ut ett antal rekommenderade kurser inom främst idrottsvetenskapliga ämnen.

Utbildningens syfte är att du ska höja din kompetens i att utveckla svensk elitidrott på nationell och internationella nivå. Vi behöver tränare med mer kunskap, vässade färdigheter och ökat klokskap för att leda och förbättra svensk elitidrott mot världsklass under 2020-talet.

Vidare är syftet med KTU att bidra till ökade ämneskunskaper samt utveckling av professionella, interpersonella och intrapersonella kompetenser. Det berör både din tränarkompetens, coachingkompetens och ledarkompetens.

Så här gör du för att anmäla dig:

  • Du anmäler dig till de önskvärda rekommenderade kurser via www.antagning.se. Se bifogad PDF för godkända kurser för att ha möjlighet att ta ut KTU- diplom.

Det krävs 60 högskolepoäng för att kunna ta ut ett KTU-diplom. Läs mer information här: https://www.boson.se/utbildning/omrade/ktu/

Om du har några frågor eller behöver stöd med din anmälan, är du välkommen att kontakta SCF:s utbildningsansvarige, Johanna Carlén, via e-post på scf@cheerleading.se.


Idrottens Elittränarutbildning (ETU)

ETU är en vidareutbildning för tränare som arbetar med elitförberedande verksamhet eller är tränare på elitnivå. Utbildningen genomförs som en uppdragsutbildning vid Gymnastik och idrottshögskolan, GIH och förläggs till största delen på Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön. Programmet genomförs under en tvåårsperiod med tolv gemensamma tredagarsträffar.

Du som sökande är verksam tränare på förberedande elitnivå eller på elitnivå (verksam för ungdomar eller vuxna i landslag, Riksidrottsgymnasier, Nationellt godkända idrottsutbildningar eller i föreningsverksamhet).

Kursavgiften är 50 000 kr vilket inkluderar artiklar, fika och lunch. Kostnader för övrig litteratur, resor och logi tillkommer. Fakturering på hela beloppet görs i samband med kursstart. Endast föreningen, förbundet, arbetsgivaren eller dylikt kan köpa utbildningen åt sina medlemmar eller anställda.
Privatpersoner kan själv inte köpa en studieplats.

Ni hittar oss även här!