Home » Utbildning » Utbildningskalender

Utbildningskalender

Här är Svenska Cheerleadingförbundets utbildningar för 2023/2024 listade. Anmälan till utbildningarna släpps fredag 14 juli klockan 11:00.

Utbildningsdatum 2023/2024

Ledarutbildning

DatumUtbildningPlatsAnmälan
2 september

23 september

23 september

21 oktober

11 november

25 november

18 november
Ledarutbildning

Ledarutbildning

Ledarutbildning

Ledarutbildning

Ledarutbildning

Ledarutbildning

Ledarutbildning
Stockholm

Jönköping

Umeå

Göteborg

Stockholm

Malmö

Skellefteå
Anmäl här

Anmäl här

Anmäl här

Anmäl här

Anmäl här

Anmäl här

Anmäl här

Tränarutbildning

DatumUtbildningPlatsAnmälan
3 september

24 september

24 september

22 oktober

12 november

26 november

19 november
Tränarutbildning

Tränarutbildning

Tränarutbildning

Tränarutbildning

Tränarutbildning

Tränarutbildning

Tränarutbildning
Stockholm

Jönköping

Umeå

Göteborg

Stockholm

Malmö

Skellefteå
Anmäl här

Anmäl här

Anmäl här

Anmäl här

Anmäl här

Anmäl här

Anmäl här

Tävlingstränarutbildning

DatumUtbildningPlatsAnmälan
23 september

30 september

21 oktober

28 oktober

25 november

25 november
Tävlingstränarutbildning

Tävlingstränarutbildning

Tävlingstränarutbildning

Tävlingstränarutbildning

Tävlingstränarutbildning

Tävlingstränarutbildning
Göteborg

Stockholm

Stockholm

Malmö

Stockholm

Skellefteå
Anmäl här

Anmäl här

Anmäl här

Anmäl här

Anmäl här

Anmäl här

Tävlingstränare utveckling

DatumUtbildningPlatsAnmälan
3 september

14 oktober
Tävlingstränare utveckling

Tävlingstränare utveckling
Stockholm

Göteborg
Anmäl här

Anmäl här

Voltutbildning

DatumUtbildningPlatsAnmälan
14 oktober

24 september

7 oktober

8 oktober

29 oktober

Cheerforum
Volt 1

Volt 1

Volt 1

Volt 1

Volt 1

Volt 2 – workshop
Göteborg

Stockholm

Malmö

Luleå

Stockholm

Stockholm
Anmäl här

Anmäl här

Anmäl här

Anmäl här

Anmäl här

Anmälan till cheerforum

Performance cheer

DatumUtbildningPlatsAnmälan
14-15 oktoberPerformance cheerHudiksvallAnmäl här

Bedömningsdomarutbildning – cheerleading

DatumUtbildningPlatsAnmälan
11-12 novemberBedömningsdomarutbildning – CheerleadingStockholmAnmäl här

Regeldomarutbildning 

DatumUtbildningPlatsAnmälan
11-12 novemberRegeldomarutbildningStockholmAnmäl här

Active Cheer

DatumUtbildningPlatsAnmälan
släpps inom kortActive cheerStockholmSläpps inom kort

Cheerforum 

DatumUtbildningPlatsAnmälan
16-17 septemberCheerforumStockholmAnmäl här

Avbokningsregler utbildning SCF

Mer än 30 dagar innan utbildning

Det är fritt att boka av sin plats fram till 30 dagar innan utbildningen utan läkarintyg. Därefter faktureras kostnaden om föreningen inte kan skicka en ersättare.

Det är fritt för föreningen att omboka och byta medlemmar. Vid byte av deltagare gör följande steg:

  • Anmäl den nya deltagaren. Är utbildningen full hamnar man på reservlistan och får ett reservmejl, bortse från det.
  • Mejla till uk@cheerleading.se och meddelar vem som ska ersättas samt namnet på den nya personen som ni anmält.
  • Ni får tillbaka ett svar när det är klart.

Då vi kan ha en reservlista med personer att ta in om någon lämnar återbud kontaktar man oss via mejl på uk@cheerleading.se om man önskar avboka och inte kan skicka ersättare från föreningen. Finns ingen reservlista är det tillåtet att själv försöka själva sin plats.

Mindre än 30 dagar innan utbildningen

Kostnad utgår om man avbokar mindre än 30 dagar innan utbildningen

Blir man däremot sjuk och lämnar in ett läkarintyg som styrker detta utgår ingen kostnad.

Läkarintyget skickas via mejl till uk@cheerleading.se senast 7 dagar efter utbildningsdatum och där ska det tydligt framgå namn, datum och orsak till läkarintyget.

Då vi kan ha en reservlista med personer att ta in om någon lämnar återbud kontaktar man oss via mejl på uk@cheerleading.se om man önskar avboka och inte kan skicka ersättare från föreningen. Finns ingen reservlista är det tillåtet att själv försöka själva sin plats.

Ni hittar oss även här!