Home » Utbildning » Utbildningskalender

Utbildningskalender

Nya datum för utbildningar säsongen 23/24 släpps under våren.

Utbildningsdatum 2023/2024

Ledarutbildning

DatumUtbildningPlatsAnmälan

Tränarutbildning

DatumUtbildningPlatsAnmälan

Tävlingstränarutbildning

DatumUtbildningPlatsAnmälan

Tävlingstränare Utveckling

DatumUtbildningPlatsAnmälan

Voltutbildning

DatumUtbildningPlatsAnmälan

Bedömningsdomarutbildning – Cheerleading

DatumUtbildningPlatsAnmälan

Regeldomarutbildning 

DatumUtbildningPlatsAnmälan
28-29 janRegeldomarutbildningMalmöLäs mer & anmäl dig här

Active Cheer

DatumUtbildningPlatsAnmälan

Cheerforum 

DatumUtbildningPlatsAnmälan

Avbokningsregler utbildning SCF

Mer än 14 dagar innan utbildning

Det är fritt att boka av sin plats fram till 14 dagar innan utbildningen utan läkarintyg. Därefter faktureras kostnaden om föreningen inte kan skicka en ersättare.

Det är fritt för föreningen att omboka och byta medlemmar. Vid byte av deltagare gör följande steg:

  • Anmäl den nya deltagaren. Är utbildningen full hamnar man på reservlistan och får ett reservmejl, bortse från det.
  • Mejla till uk@cheerleading.se och meddelar vem som ska ersättas samt namnet på den nya personen som ni anmält.
  • Ni får tillbaka ett svar när det är klart.

Då vi kan ha en reservlista med personer att ta in om någon lämnar återbud kontaktar man oss via mejl på uk@cheerleading.se om man önskar avboka och inte kan skicka ersättare från föreningen. Finns ingen reservlista är det tillåtet att själv försöka själva sin plats.

Mindre än 14 dagar innan utbildningen

Kostnad utgår om man avbokar mindre än 14 dagar innan utbildningen

Blir man däremot sjuk och lämnar in ett läkarintyg som styrker detta utgår ingen kostnad.

Läkarintyget skickas via mejl till uk@cheerleading.se senast 14 dagar efter utbildningsdatum och där ska det tydligt framgå namn, datum och orsak till läkarintyget.

Då vi kan ha en reservlista med personer att ta in om någon lämnar återbud kontaktar man oss via mejl på uk@cheerleading.se om man önskar avboka och inte kan skicka ersättare från föreningen. Finns ingen reservlista är det tillåtet att själv försöka själva sin plats.

Ni hittar oss även här!