Årsmöte 2023

Årsmöte för Svenska Cheerleadingförbundet kommer hållas den 25 februari 2023 med start kl 11.
Deltagande på mötet kommer kunna ske både digitalt och fysiskt. Plats kommer meddelas vid senare tillfälle men kommer vara i Stockholmsregionen.

Anmäl ert ombud här

Alla medlemsföreningar har rätt att anmäla ett ombud. Föreningen för anmäla fler deltagare till mötet men enbart ett ombud äger rösträtt. Övriga deltagare för årsmötet kommer kunna anmälan via annan länk i februari 2023.

Det är snart slut på Cheerleading året 2022 och det innebär också att det är hög tid att fundera på om ni har några förslag till ärenden (Motion) till vårt årsmöte. Alla medlemsföreningar har rätt att lämna in förslag till ärenden (Motion) till Svenska Cheerleadingförbundets årsmöte.

Förslag till ärenden att behandla vid det kommande årsmötet skicka dessa via mail. Enligt stadgarna ska motioner skickas in senast 2 månader innan årsmötet. Det innebär att senast den 25 december 2022 vill vi har er motion och den skickas via mail till scf@cheerleading.se

Är du osäker på om ditt förslag är en motion som kan behandlas på ett årsmöte? Tveka inte utan mejl oss gärna och fråga.

Du hittar oss även här!