Home » Tävling » Regler & Bedömning » Tävlingsregler och tävlingsbestämmelser

Tävlingsregler och tävlingsbestämmelser

Här hittar ni tävlingsregler och tävlingsbestämmelser för svensk cheerleading.


Frågor angående tävlingsreglerna

Alla frågor som rör ISASF:s regler kring levels skickas in till cheer.rules@iasfworlds.com. Ämnesraden ska innehålla föreningsnamn och land. I mejltexten ska det stå med division, level och vilket regelområde ni undrar över (t.ex. level 3 pyramids). Läs mer här.

Efter att ni fått ett moment GODKÄNT vill vi att ni vidarebefordrar det till levels@cheerleading.se (obs se till att även vidarebefordra filmen).
Mejlet måste inkomma senast 2 veckor före tävling till levels@cheerleading.se. Märk ämnesraden med förening och level.

TK besvarar inga frågor gällande levels-regler.

Övriga frågor gällande disciplinerna cheerleading och performance cheer samt TB/TR skickas in till tk@cheerleading.se.


Tävlingsregler för EM & JEM

För information gällande EM & JEM hänvisar vi till ECU:s hemsida.


Tävlingsregler för VM & JVM

För information gällande VM & JVM hänvisar vi ICU:s hemsida.


Tävlingsregler för Klubb-VM

För information gällande klubb-VM hänvisar vi till IASF:s hemsida.


Ni hittar oss även här!