Home » Tävling » Regler & Bedömning » Tävlingsregler & Tävlingsbestämmelser

Tävlingsregler & Tävlingsbestämmelser

Här hittar ni tävlingsregler och tävlingsbestämmelser för svensk cheerleading.

Tävlingsregler för EM

För information gällande EM hänvisar vi till European Cheer Unions hemsida.

Tävlingsregler för VM

För information gällande VM hänvisar vi till Cheerunions hemsida.

Frågor angående tävlingsreglerna

Alla frågor som rör ISASF´s regler kring levels skickas in till cheer.rules@iasfworlds.com. Mailet ska innehålla ert namn, förening, land och aktuell level (ej division). 

Efter att ni fått ett moment GODKÄNT vill vi att ni vidarebefordrar detta momentet till levels@cheerleading.se (obs se till att även vidarebefordra filmen).
Mailet måste inkomma senast 2 veckor före tävling till levels@cheerleading.se Märk ämnes raden med förening och level.

TK besvarar alltså inga frågor gällande levels.

Övriga frågor gällande dans och TB/TR skickas som vanligt in till tk@cheerleading.se

Ni hittar oss även här!