Inkluderande idrott


Idrottens värdegrund vilar på fyra fundament: glädje, gemenskap, demokrati, delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. Allas rätt att vara med innebär att idrotten skall vara till för alla oavsett förutsättningar och nivå. Svenska Cheerleadingförbundet står bakom RF:s mål om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett bakgrund och vill skapa en bredd i vår idrott som gör det möjligt för alla att vara en del av sporten cheerleading.

En av de fördelar RF-medlemskapet för med sig är att kunna bredda vår idrott. SCF arbetar med inkluderande idrott inom tre olika områden paracheer, vuxencheer och cheerleading för äldre.

Paracheer

Paracheer är den del av cheerleading som riktar sig till personer med funktionsnedsättningar så som rörelsenedsättningar, synnedsättning, hörselnedsättning eller neuropsykiatriska funktionsnedsättning (NPF)

SCF är nya inom Parasport och vill vi skapa möjligheter för fler föreningar i Sverige att kunna erbjuda cheerleading för personer med funktionsnedsättningar.

Följande föreningar erbjuder cheerleading för målgruppen:

 • Musketeers Funky Cheer
 • Gothenburg Cheer One
 • Haninge Cheer Elite
 • Ultimate Cheer Xtreme
 • Julle United 
 • Cheer Future 
 • Eastcoast Cheerleaders 
 • Twisters Cheer Elite 

SCF har en Facebookgrupp där du kan diskutera med andra som är intresserade av Paracheer. Den heter SCF- Paracheer.

Under Cheerforum 2019 var det internationella förbundet på plats och utbildade. Film finns här.

Föreningar som har verksamhet för personer med funktionsnedsättning kan registrera sig på kultur och fritidsguiden Fritidsinfo och på webbtjänsten ParaMe.

SISU har ett läsvärt utbildningsmaterial som heter Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med NPF.

Hjälp & vägledning i hur ni enklast kan starta paracheer i eran förening:

Vuxencheer

Vuxencheer riktar sig till personer i åldrarna 25-65 år.

SCF:s arbete går ut på att finnas som stöd och hjälpa för våra föreningar att kunna starta grupper som riktar sig till målgruppen.

I dagsläget erbjuder följande föreningar cheerleading för målgruppen:

 • Dynamite Cheerleading
 • Solflickorna Stars
 • Haninge Cheer Elite
 • Sigtuna Legends
 • Gothenburg Cheer One
 • Cheer Unlimited
 • Cheer Future
 • Twisters Cheer Elite
 • United Movement Cheer 
 • Pro Athletics 
 • Eastcoast Cheerleaders
 • Musketeers Funky Cheer
 • Cheerxplosion 
 • Malmö Allstar Cheer

För dig som vill veta mer har SCF har en facebookgrupp som heter SCF – Vuxencheer.

Cheerleading för äldre

Cheerleading för äldre riktar sig till personer i ålder 65+ 

SCF:s arbete går ut på att finnas som stöd och hjälpa för våra föreningar att kunna starta grupper som riktar sig till målgruppen.

I dagsläget erbjuder följande föreningar cheerleading för målgruppen:

– Fredagsfys Sverige 

– Kolsva 

– Julle united 

– Haninge Cheer Elite

För dig som vill veta mer har SCF har en facebookgrupp som heter SCF- Cheerleading för äldre 

Hjälp & vägledning i hur ni enklast kan starta paracheer i eran förening:

Vill du läsa mer om RF:s arbete med inkluderande idrott kan du läsa mer på www.inkluderandeidrott.se.

Har du några frågor gällade inkluderande idrott, mejla scf@cheerleading.se.