Det är väl bara att göra tvärt om?


Under hösten 2021 har Sara Wiggberg tagit fram en jämställdhetskartläggning av cheerleading på uppdrag av Svenska Cheerleadingförbundet. 

Svensk idrott bedriver ett stort utvecklingsarbete sedan några år, ”Strategi 2025”, där 
målet är att till år 2025 bland annat vara en jämställd verksamhet, definierad som att ettdera könet 
är representerat med minst 40%. Idrotten har också tagit fram ett antal specifika jämställdhetsmål 
att uppnås till 2025. Idag är ca 98 % av Svenska Cheerleadingsförbundets medlemmar 
flickor/kvinnor och pojkar/män utgör därmed endast 2 % av medlemsantalet. Vad innebär detta för 
utmaningar för Cheerleading och vilka utmaningar skapar Cheerleading för det traditionella 
idrottssverige genom att ha en representation och organisering som på många sätt skiljer sig från 
”det vanliga”?

I Sverige finns det idag två juridiska kön, man och kvinna. Ett tredje kön utreds för att stärka 
ickebinäras och transpersoners rättigheter, det vill säga personer som inte identifierar sig som man 
eller kvinna. I denna rapport tittar vi på de två befintliga juridiska könen med syfte att förstå makt 
och strukturer kopplat till dessa.

Kartläggningen är uppdelad i tre delar; 

1) Statistik och representation
2) Enkät och intervjuer 
3) Kultur och normer

Genom en sådan uppdelning är förhoppningen att visa på omfattningen och komplexiteten i 
jämställdhetsarbete och att låta Cheerleadings egna röster få utrymme. 

Samtliga siffror i rapporten avser verksamhetsår 2020/2021 och är avrundade till närmsta heltal.

 

Vill du ta del av rapporten så hittar du den här.  

 

Det har även tagits fram en powerpoint som är riktad till föreningar som styrelser och tränare kan använda som utgånspunkt när jämställdhetsfrågor ska diskuteras inom föreningen. Du hittar den powerpointen här

 

Katarina Eriksson tillsammans med Sara Wiggberg kommer att anordna en nätvärksträff där de kommer presentera jämställdhetskartläggningen. Träffen riktar sig till styrelseledamöter, organisationsledare, tränare och andra med intresse i frågan. 
När? 17.30-19.00 tisdag 2022-02-08
Plats? Teams
Anmälan hittar du här. 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.