Förändring av reglemente samt tid för level 3+ samt performance cheer

I april publicerade tävlingskommittén (TK) de nya tävlingsreglerna för säsongen 2024/2025. Reglerna innehöll en förändring kring tid på programmet, från 02:30 till 02:15 för SM-klasser. Efter att dessa regler publicerades har vårt internationella förbunds tekniska kommitté tagit ett beslut om att ytterligare förkorta programtiden. Den nya gränsen är max 2 minuter på musikdelen samt 3 minuter totalt inklusive ramsa på alla klasser från nästkommande säsong (2024/2025).

Övriga länder i Norden justerar omedelbart efter beslutet från ICU. Även nordiska mästerskapen som arrangeras i Helsingborg 1-2 februari 2025 kommer att följa regelverket. Den dialog som har skett sedan beslutet gör att vi ser ändringen som tvingande. Förbundsstyrelsen (FS) har därför tagit ett nytt beslut kring tiden för 2024/2025.

Regler kring tid för 2024/2025

  • Level 3, level 4, elite och premier: Programtid inför nästa säsong blir max 02:00 för samtliga lagklasser som har ICU:s protokoll. Även en total maxtid på 03:00 (inklusive ramsa och förflyttning mellan ramsa och program). 
  • Performance cheerleading: Programtid blir max 02:00.

Dessa förändringar ersätter alltså de förändringar som kommunicerades den 9 april 2024 gällande tid.

Inga förändringar görs för level 1 och 2 just nu, men en översyn kommer göras inför säsongen 2025/2026.

Regler för level 3 och 4
För level 3 och 4 kommer även reglerna justeras till att följa European Cheer Unions (ECU:s) regler istället för IASF:s.

Dialogträff
Vi bjuder in till en dialogträff måndag 24 juni kl. 12:30-13:00 där vi fångar upp funderingar och lägger en plan för att ge bra stöd framåt. Träffen är öppen för föreningspersoner och tränare. Ni anmäler er här: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1930348

Cheerforum
Klasser kommer hållas på Cheerforum för att hjälpa föreningar och tränare att anpassa programmen för den nya tiden, samt för att ytterligare utvecklas efter den strategi som våra internationella organ kommunicerar.

Frågor
Vid frågor, kontakta tk@cheerleading.se.

Du hittar oss även här!